Drimble

Directeur-bestuurder (Woonstichting SSW)

Meer informatie over een vacature voor een Directeur-bestuurder bij Woonstichting SSW in Bilthoven

informatie alleen over bilthoven

Informatie over deze vacature:

Voor Woonstichting SSW in Bilthoven is PublicSpirit op zoek naar een directeur-bestuurder met stevige vastgoedkennis vanuit de volkshuisvesting.
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van Woonstichting SSW.

SSW zoekt een directeur-bestuurder met een passie voor de volkshuisvesting en een hart voor onze huurder. Hij/zij is in staat om maatschappelijke en demografische ontwikkelingen te vertalen naar een volkshuisvestelijke visie als basis voor de strategienota voor de komende vier jaar. Verduurzaming van het vastgoed zal daar een belangrijk speerpunt in zijn.

De gewenste kandidaat is een verbinder en een inspirerend leidinggevende die onze missie en ambitie samen met de medewerkers weet door te vertalen naar de praktijk. Vanuit ervaring weet de kandidaat hoe hij/zij daarbij belanghebbenden in het werkveld meeneemt om samen tot een gedragen resultaat te komen. Dat betekent dat hij/zij goed aanvoelt hoe onze doelgroep denkt en hoe de spanningsvelden eruit zien, bijvoorbeeld met de gemeente en de spelers in het netwerk.

Hij/zij is gericht op kansen en mogelijkheden en weet deze te vertalen naar beleid binnen de door wet- en regelgeving en de corporatie vastgestelde kaders. In zijn/haar werkwijze komen begrippen voor als PDCA-cyclus, borgen en stabiliseren. Als persoon is hij/zij open, verbindend en toegankelijk. Daarbij weet hij/zij, met de koers van SSW voor ogen, besluiten/maatregelen te nemen die daadkracht en doorpakken vereisen. Hij/zij is transparant in de wijze waarop hij/zij communiceert en medewerkers betrekt bij besluiten die hij/zij neemt.   
Het volledige functieprofiel kunt u vinden via: https://www.publicspirit.nl/directeur-bestuurder-bilthoven/


Vereisten:

Organisatie

• Zorgen voor de continuïteit van SSW, de organisatieontwikkeling in balans houden met de beschikbare middelen, Zorgen voor een gezonde financiële onderneming, rekening houdend met de maatschappelijke functie van de organisatie. Je verbindt daarbij financieel en maatschappelijk rendement met elkaar.
• Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden. Zoals volkshuisvestingsbeleid, financieel beleid en  vastgoedbeleid. Bewaken van de samenhang en synergie hiervan.
• Leiding geven aan de organisatie zodat deze effectief en efficiënt functioneert. 
• Verder uitvoeren en realiseren van de transitie naar klantgedreven organisatie.
• Verantwoordelijk voor het integraal management en de inrichting van SSW.
• Motiveren, stimuleren en faciliteren van het MT om de organisatie en de medewerkers verder te ontwikkelen.
• Optreden als kritische sparringpartner van het MT. Bijdragen aan de verdere professionalisering van het team en zorgen voor draagvlak en adequate besluitvorming.
• Bepalen personeelsbeleid
• Werken aan eenheid en teamwerk binnen de organisatie
• Vertegenwoordigen van SSW als werkgever in het overleg met de ondernemingsraad.

Strategieontwikkeling

• Vertalen van externe ontwikkelingen vanuit de omgeving naar visie en strategisch beleid. Zowel door eigen waarneming als vanuit signalen van belanghouders, management en medewerkers.

Relatiemanagement

• Gesprekspartner van de huurdersvereniging Woonspraak.
• Vertegenwoordigen SSW op alle relevante niveaus en platforms.
• Verantwoordelijk voor een goede profilering van SSW bij externe partners.
• Realiseren en onderhouden strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, ketenpartners.
• Inhoud geven aan maatschappelijk ondernemerschap, kansen benutten vanuit (wijzigende) financiering, wet- en regelgeving. Samenwerking zoeken met andere partijen.

Sturing en verantwoording

• (Laten) opstellen van jaarplannen, begrotingen en managementrapportages.
• Adequaat informeren Raad van Commissarissen over het gevoerde beleid en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.
• Verantwoording afleggen aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de hele organisatie.

Meer informatie:

Uren:36 - 40
Lees verder:Deze vacature is niet meer actief, maar stond achter deze link

Laatste tien vacatures in Bilthoven:

ToegevoegdFunctie/BedrijfVestigingsplaats
20-01-2020Verpleegkundige
Randstad
Bilthoven
20-01-2020Verzorgende IG
Randstad
Bilthoven
20-01-2020Controller, Rijksoverheid
Randstad
Bilthoven
15-01-2020Management Assistent
Tempo-Team
Bilthoven
15-01-2020Secretarieel Medewerker / Management Assistent
Tempo-Team
Bilthoven
15-01-2020Programma ondersteuner
Tempo-Team
Bilthoven
15-01-2020Productie Analist (1.0 FTE)
Kuros Biosciences b.v.
Bilthoven
14-01-2020Chemisch Analist Animal Drug Residues
Independent Recruiters Groep
Bilthoven
14-01-2020Chemisch Analist - Nutriënten
Independent Recruiters Groep
Bilthoven
14-01-2020Expert Risk Assessment
Independent Recruiters Groep
Bilthoven