Drimble

Zurich Twitter

Overzicht van de laatste tweets over en uit Zurich. Handig om op een alternatieve wijze een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er speelt in Zurich.

informatie alleen over zurich

Tweets over #zurich

In het overzicht beneden staan de meest recente tweets over zurich. Er wordt gezocht op de naam van de plaats (of plaatsnamen, in het geval van een gemeente). Deze informatie kan helaas niet verder gefilterd worden. Het kan dus zijn dat er niet-relevante berichten tussenzitten.

Zurich Twitter

Tweet
Harlingen Nieuws (harlingennieuws)

Zeebenen voor spieren Elk jaar organiseert zwemvereniging de Vikings de 5 km Caspar de Robles zeezwemtocht tussen… https://t.co/nQ980qZ4yo

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

Erkend Koerier (Erkendkoerier)

Grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan snelwegen in Noordwest-#Friesland. Er worden o.a. werkzaamheden uitgevoer… https://t.co/N1wBZPr8np

Geplaatst op Twitter 1 week geleden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarTwitter gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: