Drimble

Wommels Twitter

Overzicht van de laatste tweets over en uit Wommels. Handig om op een alternatieve wijze een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er speelt in Wommels.

informatie alleen over wommels

Tweets over #wommels

In het overzicht beneden staan de meest recente tweets over wommels. Er wordt gezocht op de naam van de plaats (of plaatsnamen, in het geval van een gemeente). Deze informatie kan helaas niet verder gefilterd worden. Het kan dus zijn dat er niet-relevante berichten tussenzitten.

Wommels Twitter

Tweet
Pizza Drive Sneek (pizzadrivesneek)

☔️ @ Wommels (tegenover de Jumbo) Elke donderdag 17.00-19.00 uur.Tot volgende week!🍕 17.00 tot 19.00 uur https://t.co/IhnDkFhu0c

Geplaatst op Twitter 6 uren geleden

GreidhoekFestival (Bob_Greidhoek)

7 septimber op it swimbadterrein yn Wommels it lêste Greidhoekfestival. Dat wolle je fansels net misse #Bobisdea… https://t.co/32VN1dKq3f

Geplaatst op Twitter 8 uren geleden

Hilly Velde (jufHilly)

RT @bolswardsnieuws: Grutto’s vereeuwigd bij vogelkijkhut Wommels: Terwijl vele grutto’s alweer op weg zijn naar ... https://t.co/ewP2WoAKKT

Geplaatst op Twitter 19 uren geleden

GreidhoekFestival (Bob_Greidhoek)

Sneon 7 septimber hawwe jim fansels al ynfuld mei Greidhoekfestival yn Wommels. Hâld der rekken mei dat der healwei… https://t.co/Z89aXhxYpT

Geplaatst op Twitter 1 dag geleden

Piet Heslinga (phjansmawinsum)

RT @aanthofstra: It leit klear:it nije brede flakke stikje fytspaad tusken Burchwert (Burgwerd) en Wommels https://t.co/n01cnxWPI9

Geplaatst op Twitter 1 dag geleden

Website Wommels.nl (WommelsNL)

RT @aanthofstra: It leit klear:it nije brede flakke stikje fytspaad tusken Burchwert (Burgwerd) en Wommels https://t.co/n01cnxWPI9

Geplaatst op Twitter 1 dag geleden

aant hofstra (aanthofstra)

It leit klear:it nije brede flakke stikje fytspaad tusken Burchwert (Burgwerd) en Wommels https://t.co/n01cnxWPI9

Geplaatst op Twitter 1 dag geleden

Arjen Kok (Arjen_Kok)

Nog volop liefde bij de vogelhut Skrok van ⁦@Natuurmonument⁩ bij Wommels in Friesland https://t.co/jNHmmpmUc6

Geplaatst op Twitter 1 dag geleden

Website Wommels.nl (WommelsNL)

RT @twichtwicht: Dizze kaarten binne fan’t simmer te keap by de byb yn Wommels. Earst better besjen? Se stean yn de lytse fitrine mei noch…

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

Geke Houwer (gekehouwer)

RT @twichtwicht: Dizze kaarten binne fan’t simmer te keap by de byb yn Wommels. Earst better besjen? Se stean yn de lytse fitrine mei noch…

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

twichtwicht (twichtwicht)

Dizze kaarten binne fan’t simmer te keap by de byb yn Wommels. Earst better besjen? Se stean yn de lytse fitrine me… https://t.co/X3nLB7qcnQ

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

Martina van der Wey (p_i_e_n)

RT @bolswardsnieuws: Grutto’s vereeuwigd bij vogelkijkhut Wommels: Terwijl vele grutto’s alweer op weg zijn naar ... https://t.co/ewP2WoAKKT

Geplaatst op Twitter 3 dagen geleden

Klaas Sietse Spoelstra (klaassietse)

RT @bolswardsnieuws: Grutto’s vereeuwigd bij vogelkijkhut Wommels: Terwijl vele grutto’s alweer op weg zijn naar ... https://t.co/ewP2WoAKKT

Geplaatst op Twitter 3 dagen geleden

Greidhoeke OT7 (GreidhoekeOT7)

RT @bolswardsnieuws: Grutto’s vereeuwigd bij vogelkijkhut Wommels: Terwijl vele grutto’s alweer op weg zijn naar ... https://t.co/ewP2WoAKKT

Geplaatst op Twitter 3 dagen geleden

OBS De Opslach Wommels (OBSdeOpslach)

RT @bolswardsnieuws: Grutto’s vereeuwigd bij vogelkijkhut Wommels: Terwijl vele grutto’s alweer op weg zijn naar ... https://t.co/ewP2WoAKKT

Geplaatst op Twitter 3 dagen geleden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarTwitter gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: