Drimble

Witmarsum Twitter

Overzicht van de laatste tweets over en uit Witmarsum. Handig om op een alternatieve wijze een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er speelt in Witmarsum.

informatie alleen over witmarsum

Tweets over #witmarsum

In het overzicht beneden staan de meest recente tweets over witmarsum. Er wordt gezocht op de naam van de plaats (of plaatsnamen, in het geval van een gemeente). Deze informatie kan helaas niet verder gefilterd worden. Het kan dus zijn dat er niet-relevante berichten tussenzitten.

Witmarsum Twitter

Tweet
Sdwest Frysln (SWFryslanNL)

Nieuws Triatlon #Witmarsum https://t.co/BO8u9lHgRu

Geplaatst op Twitter 13 uren geleden

GrootSneek (grootsneek)

Nieuws Triatlon Witmarsum https://t.co/D2MA9dGtjX #Sneek

Geplaatst op Twitter 13 uren geleden

VV Ouwe Syl (VVOuweSyl)

We zijn een uur onderweg in Witmarsum. Stand nog altijd 1-1 tussen @SVMulier1967 en Ouwe Syl

Geplaatst op Twitter 1 dag geleden

Workum e.o. (Workum2)

RT @SWFryslan: @HielkeBandstra @Jan_Leijstra @HielkeBandstra in Workum stond de bus bij de Poiesz en in Witmarsum op het Kerkplein: inderda…

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

Harlingen Nieuws (harlingennieuws)

Voorbereidingen Triatlon #Witmarsum in volle gang De eerste 60 deelnemers hebben zich inmiddels ingeschreven voor d… https://t.co/RotjdzXWwD

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

Franeker Courant (franekercourant)

Voorbereidingen Triatlon Witmarsum in volle gang: WITMARSUM - De eerste 60 deelnemers hebben zi ... https://t.co/SAXHnWe1J8

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

Hielke Bandstra (HielkeBandstra)

RT @SWFryslan: @HielkeBandstra @Jan_Leijstra @HielkeBandstra in Workum stond de bus bij de Poiesz en in Witmarsum op het Kerkplein: inderda…

Geplaatst op Twitter 3 dagen geleden

Gemeente Sdwest-Frysln (SWFryslan)

@HielkeBandstra @Jan_Leijstra @HielkeBandstra in Workum stond de bus bij de Poiesz en in Witmarsum op het Kerkplein… https://t.co/uM8eVB4z4Y

Geplaatst op Twitter 3 dagen geleden

Willy Jongkind (wyjkd)

RT @HaraldDoornbos: #pt Hier wat meer info over de Mennonieten:https://t.co/PU7ybAFgDVStichter vd Mennonieten was NLse ex-priester Menno…

Geplaatst op Twitter 5 dagen geleden

Ytzen Lont (ytzen)

@HaraldDoornbos Menno Simonz kwam uit Witmarsum. De Mennonieten werden in Nederland en Duitsland al snel vervolgd.

Geplaatst op Twitter 5 dagen geleden

Els Hinderink (els_hinderink)

RT @HaraldDoornbos: #pt Hier wat meer info over de Mennonieten:https://t.co/PU7ybAFgDVStichter vd Mennonieten was NLse ex-priester Menno…

Geplaatst op Twitter 5 dagen geleden

Harald Doornbos (HaraldDoornbos)

#pt Hier wat meer info over de Mennonieten:https://t.co/PU7ybAFgDVStichter vd Mennonieten was NLse ex-priester M… https://t.co/cteAeQuNPH

Geplaatst op Twitter 5 dagen geleden

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (RWSverkeersinfo)

@gruttepyr Op dit kaartje staan alleen de grotere plaatsen, vandaar dat je Kimswerd niet ziet. Zurich, Cornwerd, Wi… https://t.co/kdSzbTNwbY

Geplaatst op Twitter 6 dagen geleden

Bolswards Nieuwsblad (bolswardsnieuws)

Foar de fyfte kear in Rûnsjongjûn, dizze kear op 16 maaie: WITMARSUM Op in ûngetwongen manie ... https://t.co/ujZnkjTt7K

Geplaatst op Twitter 1 week geleden

M. Groustra (margrytsje)

Dat hawwe se seker fertsjinne! Geweldige fersoarging yn #Aylvastate Witmarsum https://t.co/uw7y2MuOHu

Geplaatst op Twitter 1 week geleden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarTwitter gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: