Witmarsum Twitter

Overzicht van de laatste tweets over en uit Witmarsum. Handig om op een alternatieve wijze een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er speelt in Witmarsum.

informatie alleen over witmarsum

Tweets over #witmarsum

In het overzicht beneden staan de meest recente tweets over witmarsum. Er wordt gezocht op de naam van de plaats (of plaatsnamen, in het geval van een gemeente) of onderwerp. Deze informatie kan helaas niet verder gefilterd worden. Het kan dus zijn dat er niet-relevante berichten tussenzitten.

Witmarsum Twitter

Tweet
Leeuwarder Courant (lc_nl)

Jouke Huitema uit Witmarsum kan na Boer Zoekt Vrouw-avontuur zijn Karlijn nu aan heel Friesland laten zien: 'Ik bin… https://t.co/kGfesiLyRW

Geplaatst op Twitter 2 uren geleden

Leeuwarder Courant (lc_nl)

Hoe gaat het nu met Boer zoekt Vrouw-koppel Jouke en Karlijn? We gingen op bezoek in Witmarsum. ,,Zonder dat kuilpl… https://t.co/8GZBfru65T

Geplaatst op Twitter 2 uren geleden

Jan van Kees (VeldhuizenJv)

@Meekmyday Wandelen in en rond Witmarsum wellicht?

Geplaatst op Twitter 3 uren geleden

Flip van Doorn (flipvandoorn)

Tegenover al het gedoe in Rome over de heiligverklaring van Titus Brandsma, staat de rust bij het monument voor een… https://t.co/82tRr3KBER

Geplaatst op Twitter 1 dag geleden

Hulpdiensten112Nederland (Hulpdiensten09)

P 2 BNN-05 BR buiten It Fliet Witmarsum 025734 https://t.co/8js5ceYWmd

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

P2000 (P2000_)

P 2 BNN-05 BR buiten It Fliet Witmarsum 025734 https://t.co/lYdgJzaCj4

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

Doortje Bried-Bultman (Vrouwenpagina)

Zo verrast Boer Zoekt Vrouw-boer Jouke Huitema uit Witmarsum Karlijn als ze wakker wordt https://t.co/sMjOZqFYlK… https://t.co/3B5A1yPMOo

Geplaatst op Twitter 3 dagen geleden

Leeuwarder Courant (lc_nl)

Zo verrast Boer Zoekt Vrouw-boer Jouke Huitema uit Witmarsum Karlijn als ze wakker wordt https://t.co/PNPZcoGxk5

Geplaatst op Twitter 3 dagen geleden

Elma Groen (GroenElma)

RT @VVMakkum: Aanstaande vrijdag 13 mei komen de dames weer in actie, ditmaal op Sportpark 'It Fliet' te Witmarsum.Kijk ook naar het druk…

Geplaatst op Twitter 4 dagen geleden

VV Makkum (VVMakkum)

Aanstaande vrijdag 13 mei komen de dames weer in actie, ditmaal op Sportpark 'It Fliet' te Witmarsum.Kijk ook naa… https://t.co/nMWJgfSoX2

Geplaatst op Twitter 4 dagen geleden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarTwitter gemeente Súdwest-Fryslân Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: