Drimble

Pingjum Twitter

Overzicht van de laatste tweets over en uit Pingjum. Handig om op een alternatieve wijze een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er speelt in Pingjum.

informatie alleen over pingjum

Tweets over #pingjum

In het overzicht beneden staan de meest recente tweets over pingjum. Er wordt gezocht op de naam van de plaats (of plaatsnamen, in het geval van een gemeente). Deze informatie kan helaas niet verder gefilterd worden. Het kan dus zijn dat er niet-relevante berichten tussenzitten.

Pingjum Twitter

Tweet
ww.oudbouw-handel.nl HEFTRUCK , BOUWMATERIALEN (trap_steiger)

22 juni wilde kaats partij te ARUM Mee doen kan nog BELLEN . #Friesland #Harlingen #Bolsward #Wommels #kubaard… https://t.co/PYFyKQESJz

Geplaatst op Twitter 1 dag geleden

Krystian (soldaatluider12)

Vandaag stage pingjum

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

K.V. De Helfrichs (kvdehelfrichs)

Menno Johnson en Douwe Faber (van Pingjum, maar kaatst via het eenlingenbeleid voor Kimswerd) hadden vandaag een de… https://t.co/bRBsrKmfSC

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

Maritte Faber (mariettefaber)

@jjvpeperstraten Niet Mennonieten, uit Pingjum?

Geplaatst op Twitter 4 dagen geleden

Toon de Laaf (Toon_de_Laaf)

RT @HogeRaad: Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling dodelijk verkeersongeval in Pingjum in stand laten https://t.co/cUCBNu7eth

Geplaatst op Twitter 1 week geleden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarTwitter gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: