Drimble

Kubaard Twitter

Overzicht van de laatste tweets over en uit Kubaard. Handig om op een alternatieve wijze een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er speelt in Kubaard.

informatie alleen over kubaard

Tweets over #kubaard

In het overzicht beneden staan de meest recente tweets over kubaard. Er wordt gezocht op de naam van de plaats (of plaatsnamen, in het geval van een gemeente). Deze informatie kan helaas niet verder gefilterd worden. Het kan dus zijn dat er niet-relevante berichten tussenzitten.

Kubaard Twitter

Tweet
Niels van der Boom (NielsBenB)

@Kubaard Klopt inderdaad. Dat haal ik nu al niet meer vooral ook vanwege de vele filmbeelden. Gelukkig is deze vorm… https://t.co/8RaFocprwp

Geplaatst op Twitter 4 dagen geleden

Jacob Geluk (Kubaard)

@NielsBenB Met jouw bezigheden is dat 1 seizoen denk 😜

Geplaatst op Twitter 4 dagen geleden

Niels van der Boom (NielsBenB)

@Kubaard Nee geen NAS. Vind ik erg prijzig. Dit is om mijn foto- en videobestanden te back-uppen dus wordt als het goed is nooit gebruikt..

Geplaatst op Twitter 4 dagen geleden

Jacob Geluk (Kubaard)

@NielsBenB Te gebruiken als nas?

Geplaatst op Twitter 4 dagen geleden

Janno Lanjouw (Jannodemanno)

@Kubaard je werd geloof ik aangeraden als iemand die meer kan vertellen over trekkers - komt het gelegen dat ik een keer bel?

Geplaatst op Twitter 1 week geleden

friesland (friesland)

Fjoerbal sjoen boppe Fryslân: "It is echt oars as fjoerwurk": Alie de Haan fan Spannum hat de ljochtstriel sels net… https://t.co/BcUA7NTx7b

Geplaatst op Twitter 1 week geleden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarTwitter gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: