Drimble

Kimswerd Twitter

Overzicht van de laatste tweets over en uit Kimswerd. Handig om op een alternatieve wijze een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er speelt in Kimswerd.

informatie alleen over kimswerd

Tweets over #kimswerd

In het overzicht beneden staan de meest recente tweets over kimswerd. Er wordt gezocht op de naam van de plaats (of plaatsnamen, in het geval van een gemeente). Deze informatie kan helaas niet verder gefilterd worden. Het kan dus zijn dat er niet-relevante berichten tussenzitten.

Kimswerd Twitter

Tweet
Pyrrrr fan Kimswert (gruttepyr)

Goedemorgen groot kimswerd.

Geplaatst op Twitter 16 uren geleden

Pyrrrr fan Kimswert (gruttepyr)

Goedemorgen groot kimswerd.

Geplaatst op Twitter 1 dag geleden

Pyrrrr fan Kimswert (gruttepyr)

Goedemorgen groot kimswerd.

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

Reinder (Reinder_H)

@brasserrene Maar dit is niet in Kimswerd 😅

Geplaatst op Twitter 3 dagen geleden

Ren Brasser (brasserrene)

Vanmiddag ritje Kimswerd/Anna Paulowna gedaan voor Nemacontrol ook hier erg nat. https://t.co/l4CK9AVWoX

Geplaatst op Twitter 3 dagen geleden

Granny (OldestGranny)

@RWS_NN Route Afsluitdijk-Friesland. Er is verlichting geplaatst op N31 (Zurich-Kimswerd) en A7 (Zurich-Wons). Is d… https://t.co/CSAjaN3ICP

Geplaatst op Twitter 3 dagen geleden

Pyrrrr fan Kimswert (gruttepyr)

Goedemorgen groot kimswerd.

Geplaatst op Twitter 3 dagen geleden

Pyrrrr fan Kimswert (gruttepyr)

Goedemorgen groot kimswerd.

Geplaatst op Twitter 4 dagen geleden

Pyrrrr fan Kimswert (gruttepyr)

Laatste hand aan presentatie gelegd. Goedemorgen groot Kimswerd.

Geplaatst op Twitter 5 dagen geleden

Pyrrrr fan Kimswert (gruttepyr)

Goedemorgen groot kimswerd

Geplaatst op Twitter 6 dagen geleden

Pyrrrr fan Kimswert (gruttepyr)

Goedemorgen groot kimswerd.

Geplaatst op Twitter 6 dagen geleden

Harlingen Nieuws (harlingennieuws)

Hobokwartet Driekwartplus in Laurentiuskerk Hobokwartet Driekwartplus (hobo, viool, altviool en cello) geeft zondag… https://t.co/7sUFDyRK1S

Geplaatst op Twitter 1 week geleden

Pyrrrr fan Kimswert (gruttepyr)

Goedemorgen groot kimswerd

Geplaatst op Twitter 1 week geleden

Pyrrrr fan Kimswert (gruttepyr)

@emo_depso @Avonddame Groot kimswerd bestrijkt een gebied tot 20 000 km van de laurentiuskerk.

Geplaatst op Twitter 1 week geleden

qrzb_rcfb (emo_depso)

@gruttepyr @Avonddame Waar ligt kimswerd? Sorry, ik weet het echt niet

Geplaatst op Twitter 1 week geleden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarTwitter gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: