Drimble

Iens Twitter

Overzicht van de laatste tweets over en uit Iens. Handig om op een alternatieve wijze een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er speelt in Iens.

informatie alleen over iens

Tweets over #iens

In het overzicht beneden staan de meest recente tweets over iens. Er wordt gezocht op de naam van de plaats (of plaatsnamen, in het geval van een gemeente). Deze informatie kan helaas niet verder gefilterd worden. Het kan dus zijn dat er niet-relevante berichten tussenzitten.

Iens Twitter

Tweet
friesland (friesland)

Wurkstraf foar Drachtster dy't pink fan BOA brutsen hat: De Drachtster belâne yn in wrakseling mei de BOA, nei't er… https://t.co/d72oxSIhQS

Geplaatst op Twitter 18 uren geleden

friesland (friesland)

Boeren bliid met stipe Kening Willem-Alexander: De Kening fynt dat de stikstofproblematyk mei de fosleine mienskip… https://t.co/veXMN4mjkN

Geplaatst op Twitter 5 dagen geleden

friesland (friesland)

FIDEO: Taallessen oanpasse op skoalle: "Het spreken zelf, komt dan vanzelf": Gjin rychjes mear stampe, mar echt kom… https://t.co/VSau5QeKZa

Geplaatst op Twitter 1 week geleden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarTwitter gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: