Drimble

Folsgare Twitter

Overzicht van de laatste tweets over en uit Folsgare. Handig om op een alternatieve wijze een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er speelt in Folsgare.

informatie alleen over folsgare

Tweets over #folsgare

In het overzicht beneden staan de meest recente tweets over folsgare. Er wordt gezocht op de naam van de plaats (of plaatsnamen, in het geval van een gemeente). Deze informatie kan helaas niet verder gefilterd worden. Het kan dus zijn dat er niet-relevante berichten tussenzitten.

Folsgare Twitter

Tweet
OOV Politie Persinfo (OOVPersinfo)

Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming prio 1 Folsgare N7 Re 118,0 https://t.co/8NpEedQBcB

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

Marcel Euving (112Borger)

Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming prio 1 Folsgare N7 Re 118,0 https://t.co/pen5zFsBJt

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

P2000 Friesland (P2000FR)

#Politie 02:14:42 - Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming prio 1 Folsgare N7 Re 118,0

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

PERS NN (OOV_Alert)

#Friesland #Politie 02:14:41 Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming prio 1 Folsgare N7 Re 118,0

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

Tom(zulu10) (Tom_zulu10)

02:14:56u | Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming prio 1 Folsgare N7 Re 118,0 | Politie Noord Nederland eenheid Fryslân Pers-info | ^TZ

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarTwitter gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: