Drimble

Burgwerd Twitter

Overzicht van de laatste tweets over en uit Burgwerd. Handig om op een alternatieve wijze een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er speelt in Burgwerd.

informatie alleen over burgwerd

Tweets over #burgwerd

In het overzicht beneden staan de meest recente tweets over burgwerd. Er wordt gezocht op de naam van de plaats (of plaatsnamen, in het geval van een gemeente). Deze informatie kan helaas niet verder gefilterd worden. Het kan dus zijn dat er niet-relevante berichten tussenzitten.

Burgwerd Twitter

Tweet
Crea_M #12** (Crea_Marg)

RT @FransJanK: Vanavond te gast in #Burgwerd bij het Collectief Westergo met veel weidevogelliefhebbers en natuurlijk een demo van de weide…

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

Frans Kloosterman (FransJanK)

Vanavond te gast in #Burgwerd bij het Collectief Westergo met veel weidevogelliefhebbers en natuurlijk een demo van… https://t.co/3QJvGdkYgq

Geplaatst op Twitter 2 dagen geleden

P2000 Friesland (P2000FR)

18:41:37 Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming prio 3 Burgwerd Hemert #OOV

Geplaatst op Twitter 6 dagen geleden

PERS NN (OOV_Alert)

#Friesland #Politie 18:41:36 Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming prio 3 Burgwerd Hemert

Geplaatst op Twitter 6 dagen geleden

Tom(zulu10) (Tom_zulu10)

Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming prio 3 Burgwerd Hemert [Politie District Fryslân (Pers-Info] ^TZ

Geplaatst op Twitter 6 dagen geleden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarTwitter gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: