Drimble

Bolsward Twitter (pagina 2)

Overzicht van de laatste tweets over en uit Bolsward. Handig om op een alternatieve wijze een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er speelt in Bolsward.

informatie alleen over bolsward

Bolsward Twitter | Pagina 2

Tweet
Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 01:30 in Bolsward is 12.2℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 7 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 01:00 in Bolsward is 12.5℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 7 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 00:30 in Bolsward is 13.0℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 8 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 00:00 in Bolsward is 13.4℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 8 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 23:30 in Bolsward is 13.9℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 9 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 23:00 in Bolsward is 14.3℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 9 uren geleden

harry folkers (hafo2014)

RT @StAmbulancewens: Wens 2 is voor een meneer(1944) uit Bolsward hij gaat toch naar de uitvaart van zijn zus in Hellevoetsluis.

Geplaatst op Twitter 10 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 22:30 in Bolsward is 14.4℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 10 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 22:00 in Bolsward is 14.2℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 10 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 21:30 in Bolsward is 14.3℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 11 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 21:00 in Bolsward is 15.6℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 11 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 20:30 in Bolsward is 16.2℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 12 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 20:00 in Bolsward is 17.4℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 12 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 19:30 in Bolsward is 18.4℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 13 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 19:00 in Bolsward is 19.5℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 13 uren geleden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarTwitter gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: