Drimble

Bolsward Twitter

Overzicht van de laatste tweets over en uit Bolsward. Handig om op een alternatieve wijze een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er speelt in Bolsward.

informatie alleen over bolsward

Tweets over #bolsward

In het overzicht beneden staan de meest recente tweets over bolsward. Er wordt gezocht op de naam van de plaats (of plaatsnamen, in het geval van een gemeente). Deze informatie kan helaas niet verder gefilterd worden. Het kan dus zijn dat er niet-relevante berichten tussenzitten.

Bolsward Twitter

Tweet
Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 20:00 in Bolsward is 23.1℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 23 minuten geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 19:30 in Bolsward is 23.9℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 53 minuten geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 19:00 in Bolsward is 24.3℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 1 uur geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 18:30 in Bolsward is 24.6℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 1 uur geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 18:00 in Bolsward is 24.8℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 2 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 17:30 in Bolsward is 25.4℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 2 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 17:00 in Bolsward is 25.3℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 3 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 16:30 in Bolsward is 24.8℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 3 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 16:00 in Bolsward is 24.9℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 4 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 15:30 in Bolsward is 25.8℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 4 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 15:00 in Bolsward is 25.5℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 5 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 14:30 in Bolsward is 25.2℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 5 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 14:00 in Bolsward is 24.7℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 6 uren geleden

Tom W (T0mWz)

Naar Bolsward gaat het wel goed!✌️ https://t.co/YWAhvOz4zo

Geplaatst op Twitter 6 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 13:30 in Bolsward is 24.0℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 6 uren geleden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarTwitter gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: