Bolsward Twitter

Overzicht van de laatste tweets over en uit Bolsward. Handig om op een alternatieve wijze een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er speelt in Bolsward.

informatie alleen over bolsward

Tweets over #bolsward

In het overzicht beneden staan de meest recente tweets over bolsward. Er wordt gezocht op de naam van de plaats (of plaatsnamen, in het geval van een gemeente) of onderwerp. Deze informatie kan helaas niet verder gefilterd worden. Het kan dus zijn dat er niet-relevante berichten tussenzitten.

Bolsward Twitter

Tweet
Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 06:30 in Bolsward is 3.9℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 21 minuten geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 06:00 in Bolsward is 3.9℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 51 minuten geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 05:30 in Bolsward is 4.0℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 1 uur geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 05:00 in Bolsward is 4.0℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 1 uur geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 04:30 in Bolsward is 4.1℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 2 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 04:00 in Bolsward is 4.1℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 2 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 03:30 in Bolsward is 4.1℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 3 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 03:00 in Bolsward is 4.0℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 3 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 02:30 in Bolsward is 4.0℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 4 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 02:00 in Bolsward is 4.1℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 4 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 01:30 in Bolsward is 4.2℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 5 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 01:00 in Bolsward is 4.2℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 5 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 00:30 in Bolsward is 4.2℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 6 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 00:00 in Bolsward is 4.3℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 6 uren geleden

Weerstation Bolsward (WeerstationBols)

Temperatuur op tijdstip 23:30 in Bolsward is 4.3℃. Meer info: https://t.co/n7sta6YdXN

Geplaatst op Twitter 7 uren geleden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarTwitter gemeente Súdwest-Fryslân Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: