Blauwhuis Twitter

Overzicht van de laatste tweets over en uit Blauwhuis. Handig om op een alternatieve wijze een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er speelt in Blauwhuis.

informatie alleen over blauwhuis

Tweets over #blauwhuis

In het overzicht beneden staan de meest recente tweets over blauwhuis. Er wordt gezocht op de naam van de plaats (of plaatsnamen, in het geval van een gemeente) of onderwerp. Deze informatie kan helaas niet verder gefilterd worden. Het kan dus zijn dat er niet-relevante berichten tussenzitten.

Blauwhuis Twitter

Tweet
Maria Del Grosso (MariaGrossoDel)

Blauwhuis gefrustreerd over uitblijven nieuwbouw: ‘Wij worden voor het karretje gespannen en met een kluitje in het… https://t.co/JT0ZiQ2YUR

Geplaatst op Twitter 3 dagen geleden

Leeuwarder Courant (lc_nl)

Blauwhuis gefrustreerd over uitblijven nieuwbouw: ‘Wij worden voor het karretje gespannen en met een kluitje in het… https://t.co/gqRENKr7on

Geplaatst op Twitter 3 dagen geleden

Maria Del Grosso (MariaGrossoDel)

Einde van een tijdperk: fokdag Blauhús (Blauwhuis) vertrekt na zeventig jaar uit Blauwhuis. 'Dit hat Blauhús net fertsjinne' https://t.co/YV4344Gvvs

Geplaatst op Twitter 5 dagen geleden

Leeuwarder Courant (lc_nl)

Einde van een tijdperk: fokdag Blauhús (Blauwhuis) vertrekt na zeventig jaar uit Blauwhuis. 'Dit hat Blauhús net fertsjinne' https://t.co/1lyItPepAD

Geplaatst op Twitter 5 dagen geleden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarTwitter gemeente Súdwest-Fryslân Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: