Drimble

Sportnieuws Tzummarum

Op deze pagina staat een overzicht van sportnieuws uit Tzummarum.

informatie alleen over tzummarum

Sportnieuws uit Tzummarum

Op deze pagina staat een overzicht van berichten met sportnieuws over Tzummarum. Deze sportnieuwsberichten worden gefilterd uit nieuwsberichten uit duizenden nieuwsbronnen. Op deze manier proberen we een zo volledig mogelijk overzicht te maken.

16 augustus 2019

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Waadhoeke heeft gisteren (donderdag 15 augustus 2019) de volgende vier bekendmakingen gepubliceerd: Kennisgeving ontvangst...

27 juli 2019

19:11
Omroep Leo | Leeuwarden
In Sexbierum waren de verrassende uitslagen bij de heren hoofdklassers zaterdag niet van de lucht. Het eerste klas trio Remmelt Bouma...

29 juni 2019

16:05
Friesch Dagblad
Regio Sporthal Harnehal in Tzummarum blijft nog een jaar open. Dat is niet alleen fijn voor de basisscholi...
11:27
Omroep Friesland
De Harnehal soe op 1 july ticht, omdat der net genôch jild wie om him iepen te halden. Waadhoeke stelt no 25.000 euro beskikber. Lês...

27 juni 2019

07:05
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Waadhoeke heeft gisteren (woensdag 26 juni 2019) de volgende negentien bekendmakingen gepubliceerd: Ontwerp omgevingsvergunning...

16 april 2019

14:07
Ternaard .nu
Na het teleurstellende gelijk spel van vorige week uit bij SV Mulier, ontving zaterdagmiddag Ternaard op haar eigen sportcomplex De Bourfinne...

15 april 2019

22:55
RTV NOF | Sportnieuws
Na het teleurstellende gelijk spel van vorige week uit bij SV Mulier, ontving zaterdagmiddag Ternaard op haar eigen sportcomplex De Bourfinne...

10 april 2019

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarSportnieuws gemeente WaadhoekeSportnieuws regio Noordwest FrieslandSportnieuws provincie FrieslandSportnieuws Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: