Sportnieuws Sexbierum

Op deze pagina staat een overzicht van sportnieuws uit Sexbierum.

informatie alleen over sexbierum

Sportnieuws uit Sexbierum

Op deze pagina staat een overzicht van berichten met sportnieuws over Sexbierum. Deze sportnieuwsberichten worden gefilterd uit nieuwsberichten uit duizenden nieuwsbronnen. Op deze manier proberen we een zo volledig mogelijk overzicht te maken.

24 februari 2021

07:03
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Waadhoeke heeft gisteren (dinsdag 23 februari 2021) de volgende veertien bekendmakingen gepubliceerd: Kennisgeving ontvangst...
☆ Drimble Bekendmakingen

10 december 2020

10:34
Twee Nul
Verbazing en onbegrip strijden in de Friese sport om voorrang als het verhogen van de leeftijdsgrens voor teamsporten ter sprake komt....
☆ Twee Nul

18 november 2020

09:19
Franeker Courant
Het jaar 2020 had voor Durk en Jantine Osinga een prachtig jubileumjaar moeten worden. Al vijfentwintig jaar staan ze met een kraam...
☆ Franeker Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarSportnieuws gemeente WaadhoekeSportnieuws regio Noordwest FrieslandSportnieuws provincie FrieslandSportnieuws Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: