Sportnieuws Boer

Op deze pagina staat een overzicht van sportnieuws uit Boer.

informatie alleen over boer

Sportnieuws uit Boer

Op deze pagina staat een overzicht van berichten met sportnieuws over Boer. Deze sportnieuwsberichten worden gefilterd uit nieuwsberichten uit duizenden nieuwsbronnen. Op deze manier proberen we een zo volledig mogelijk overzicht te maken.

► Schrijf iets op het prikbord van Boer

23 december 2020

09:40
Twee Nul
Als dank voor hun inzet van het afgelopen jaar, konden de vrijwilligers van FC Harlingen afgelopen weekend een kerst attentie afhalen.... Zie ook:

18 september 2020

14:28
Marsum (Marssum) | Marssum
Vanaf oktober gaan we weer los met de repetities! Ben jij of ken jij iemand die het leuk lijkt om mee te spelen? Of wil je meer informatie?...

3 augustus 2020

09:42
Franeker Courant
De heren eerste klasse vrije formatiewedstrijd is zondag in Stiens gewonnen door de Britsumer Haye Jan Nicolay, Jelte Visser uit Sexbierum...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarSportnieuws gemeente WaadhoekeSportnieuws regio Noordwest FrieslandSportnieuws provincie FrieslandSportnieuws Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: