Drimble Privacyverklaring

Laatst aangepast 01 juni 2021

Privacy- en cookiebeleid

Inleiding

Matrixian Group BV is eigenaar van de nieuws- en informatiewebsite Drimble.nl (hierna "Drimble"). Matrixian Group BV hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Lees op deze pagina hoe wij omgaan met deze informatie, hoe en welke informatie wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze informatie gebruiken. Daarnaast staat hier informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, ze kunt laten wijzigen of verwijderen en wie de mogelijke ontvangers zijn.

Verwerking gegevens op Drimble

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Drimble. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Van Matrixian Group BV.

Gegevens: Matrixian Group BV, Transformatorweg 104, 1014 AK Amsterdam, info@drimble.nl, KvK 68792271

Heeft u vragen over dit document of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijziging of verwijdering), dan kunt u deze stellen per e-mail (info@drimble.nl) of per post.

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van onze producten en diensten maken wij gebruik van verschillende soorten (persoons)gegevens. Het verschilt per product en/of dienst welke gegevens wij daarbij verwerken.

Er zijn drie soorten gegevens die wij verzamelen te onderscheiden:

 • Gebruik Website
  Bij het gebruik van de website verwerken wij informatie die u achterlaat door onze website te bezoeken door middel van Google Analytics. In het video-gedeelte van de website wordt gelinkt naar video`s die gehost worden bij YouTube. Dit gebeurt via de YouTube API. De gebruikersvoorwaarden/`terms of service` van YouTube zijn op deze pagina`s van toepassing.
 • Geregistreerde Gebruikersgegevens
  Dit zijn gegevens van geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers kunnen op Drimble: i) een meer persoonlijk nieuwsoverzicht krijgen en ii) wijzigingen aanbrengen aan bedrijfsprofiel (inclusief het verwijderen van bedrijfsprofiel). Bij een registratie wordt een e-mail-adres gevraagd en een gebruikersnaam. Vervolgens wordt deze gebruikersnaam gekoppeld aan een nieuwsbronnen-lijst (indien deze wordt aangemaakt) of aan een bedrijfsprofiel. Drimble e-mailt nooit haar geregistreerde gebruikers. Verder worden deze gegevens niet aan derden beschikbaar gesteld. Het is mogelijk om een gebruikersregistratie zelf volledig te verwijderen.
 • Verzameling Openbare Informatie
  Drimble is een website die tevens openbare of vrije informatie verzamelt (dat wil zeggen: informatie die niet achtergelaten is door een gebruiker middels een registratie; hierna "Openbare Informatie"). Voorbeelden hiervan zijn onder meer gepubliceerde informatie van de (lokale) overheid over bijvoorbeeld vergunningen en bestemmingsplannen, bedrijfsinformatie van de Kamer van Koophandel, gedeelten van berichten van verscheidende nieuwsbronnen, weersvoorspellingen, faillissementsinformatie, en -via partners- informatie over nieuwe vacatures, te koop staande huizen, de uitgaansagenda en aangeboden tweedehands producten.
  Afhangende van het type informatiebron is deze informatie i) verzameld van partners/bronnen die de AVG volledig in acht hebben genomen en op welke gebruikers op de platformen van deze partners ingestemd hebben met het delen van deze informatie, ii) openbare informatie waarbij, indien van toepassing, de privacy van personen ondergeschikt is of iii) informatie waarbij de regels omtrent de AVG in het geheel niet van toepassing is.
  Het vorenstaande neemt niet weg dat Drimble Openbare Informatie niet op verzoek wijzigt of verwijdert. Drimble zal in de regel altijd Openbare Informatie op verzoek wijzigen of verwijderen en praktisch altijd binnen 5 werkdagen. Wanneer het een verzoek tot wijziging of verwijdering van bedrijfsinformatie betreft, kunnen gebruikers ook zelf een vermelding verwijderen c.q. wijzigen. Contact opnemen met Drimble en meer informatie over het snel verwijderen of wijzigen van openbare informatie, klik hier.
 • Doeleinden gegevensverwerking

  Wij verwerken en verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om bepaalde diensten of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen.
 • Om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen.
 • Om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.
 • Voor bovenstaande doeleinden geldt dat niet alle gegevens voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden alleen bewaard ten behove van de werking van de website, terwijl andere gegevens voor een analyse of optimalisatie worden gebruikt.

  Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

  Deelname Nieuwsbrief

  Drimble.nl verzamelt de volgende persoonsgegevens op basis van online toestemming voor de volgende doelstellingen om uitvoering te geven aan de nieuwsbrief. Jouw persoonsgegevens worden door Drimble.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen en op basis van de nieuwsbrief inschrijving:

 • Het registreren voor de e-mailnieuwsbrief;
 • Het verzenden van een gepersonaliseerde e-mailnieuwsbrief op periodieke basis.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Drimble.nl de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Postcode;
 • Huisnummer;
 • IP-Adres;
 • Internetbrowser en apparaat type.

  Jouw persoonsgegevens worden door Drimble.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de registratie en worden bij een opt-out direct verwijderd.

  Deelname Social Media actie

  Drimble.nl verzamelt de volgende persoonsgegevens op basis van online toestemming voor de volgende doelstellingen om uitvoering te geven aan de actievoorwaarden. Jouw persoonsgegevens worden door Drimble.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen en op basis van de actievoorwaarden:

 • Het aanmaken van een winnaarsbestand per actie;
 • Het selecteren van een winnaar voor de desbetreffende actie;
 • Het verzenden van de prijs naar de winnaar van de actie;
 • Uitvoering geven aan de actievoorwaarden;
 • Het publiceren van de winnaars.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Drimble.nl de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-Adres;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Social Media profielgegevens.

  Jouw persoonsgegevens worden door Drimble.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de actie en worden daarna maximaal zes maanden bewaard na bekendmaking van de winnaars.

  Cookies

  Drimble maakt gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies gebruiken wij om het gebruik van onze online diensten voor u gemakkelijker te maken, zoals bijvoorbeeld het inloggen. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

  Wij gebruiken cookies om:

 • Voor statistische doeleinden. Bijvoorbeeld om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht.
 • Door het gebruik van cookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens in offline bronnen, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens van u als gebruiker en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis uw gegevens op meerdere apparaten. Dit alles dient er toe om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. De cookies dienen er mede toe om de weergave van advertenties te meten, hier inzichten uit te verkrijgen en rapporten te genereren. De advertenties op onze websites worden daar op geplaatst door Google Adsense en Massarius. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op uw computer.
 • Beveiliging

  Ten allen tijde handhaven wij een beveiligingsniveau bij de verwerking van de persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat we ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens voorkomen. Denk aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

  Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

  Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden.

  Heeft u vragen over dit document of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijziging of verwijdering), dan kunt u deze stellen per e-mail (info@drimble.nl) of per post naar Matrixian Group BV, Transformatorweg 104, 1014 AK Amsterdam. Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden. Als wij niet kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek te specificeren. We stellen de uitvoering van uw verzoek uit totdat u ons de specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen. Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden ingewilligd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die geen betrekking hebben op u zal worden geweigerd.

  Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

  Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 01 juni 2021.