Drimble

SGP in het nieuws

De meest recente berichten geschreven door landelijke media over de SGP.

 

24 juni 2017

08:32
RD | Politiek
SGP in het nieuws
Sinds de invoering van het algemeen kiesrecht heeft Nederland altijd minimaal drie christelijke partijen gekend. Nog in 1948 waren...

23 juni 2017

15:33
Powned TV
SGP in het nieuws
Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf van de SGP heeft een inbreker in de Tweede Kamer tegengehouden en aan de beveiliging kunnen overdragen.Het...
15:24
The Post Online
SGP in het nieuws
Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf van de SGP heeft een inbreker in de Tweede Kamer tegengehouden en aan de beveiliging kunnen overdragen.... Ook op: RD | Politiek
15:22
Republiek Allochtonië
SGP in het nieuws
Voor de liefhebbers: gisteren debatteerde de vaste commissie van Binnenlandse Zaken over de aanpak van discriminatie. Bekijk het debat...
13:16
Kamerstukken
SGP in het nieuws
34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 S VERSLAG VAN EEN NADER...
10:45
Tweede Kamer | Onbeantwoorde vragen
SGP in het nieuws
Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de keuringsplicht voor noodstroomaggregaten...

22 juni 2017

12:57
Kamerstukken
SGP in het nieuws
21 501-20 Europese Raad Nr. 1235 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN BISSCHOP Voorgesteld 21 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging,...
12:51
Kamerstukken
SGP in het nieuws
21 501-20 Europese Raad Nr. 1236 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Voorgesteld 21 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende...
10:32
RD | Politiek
SGP in het nieuws
Het kabinet voelt er niet voor om samen met andere noordelijke EU-lidstaten een „breed en bestendig front” te vormen tegen de Frans-Duitse...
08:09
Kamerstukken
SGP in het nieuws
33 852 (R2023) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap...
00:27
Christelijk Nieuws
SGP in het nieuws
‘Eindelijk boter bij de vis’, zo reageert SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf op de brief van minister Kamp over de ruggensteun van het kabinet...

21 juni 2017

17:23
Republiek Allochtonië
SGP in het nieuws
Door Ewoud Butter Een meerderheid in de Eerste Kamer, bestaande uit VVD, PVV, PvdA, CDA, SGP, ChrsitenUnie en 50 PLUS ging gisteren... Ook op: Krapuul
16:43
VOS ABB
SGP in het nieuws
De SGP heeft mede op initiatief van VOS/ABB Kamervragen gesteld over de gewijzigde Regeling bijzondere bekostiging bij fusie.
16:25
Nieuwe Oogst
SGP in het nieuws
De SGP-fractie in de Tweede Kamer dringt aan op het terugdraaien van de vierjaarlijkse keuringsplicht voor noodstroomaggregaten. Woensdag...
15:27
Kamerstukken
SGP in het nieuws
Technische informatie over de publicatie Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016 ; Motie; Motie...


    Twitter Volg SGP in het nieuws op Twitter