Drimble

Partij voor de Dieren Nieuws (pagina 3)

Een overzicht van de meest recente berichten over de Partij voor de Dieren met de optie om de regionale berichten over deze partij al dan niet aan te zetten.

7 oktober 2016 | Pagina 3

16:38
Hart Van Nederland
De reacties op de brand in de kippenschuur in Waddinxveen zetten kwaad bloed bij de zoon van de kippenboer, Martijn de Jong. Donderdag...
12:52
Vissen
Via teletekst van RTV Noord lazen we dat de Partij voor de Dieren meent dat lokvoer van vissers één van de oorzaken is van de dikke...

6 oktober 2016

16:54
Powned TV
function udm_(e){ if (r(t) + 1) for (d = 0, p = r.split(";"), v = p; d < v; d++) h = p(t),h + 1 && (i = c + unescape(p(h + t))); e += l + "_t="...
16:29
Kamerstukken
33 118 Omgevingsrecht F VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 oktober 2016 De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur,...
13:46
RaadsledenNieuws
GroenLinks, PvdA, SP en de Partij voor de Dieren hebben woensdagmiddag het Amsterdamse stadsbestuur opgeroepen belastingontwijking...
09:29
Kamerstukken
34 498 Bepalingen verband houdende met de vestiging in Nederland van de Kosovaarse Speciale Kamers en Speciale Aanklager met het oog op de berechting...
09:11
Kamerstukken
34 474 Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen...

4 oktober 2016

15:35
Kamerstukken Rijksoverheid
Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt Kamervragen over het couperen van paardenstaarten. De vragen zijn gesteld door het Kamerlid...

3 oktober 2016

12:23
Kamerstukken
33 610 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling...

30 september 2016

19:31
Quotenet Nieuws
Jaap Korteweg, de man van Partij voor de Dieren-akela Marianna Thieme, heeft een opmerkelijke deal gesloten met Unilever. De vegetarische...
11:14
Tweede Kamer | Beantwoorde vragen
Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking...

29 september 2016

16:11
Kamerstukken
28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 476 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 september 2016 De vaste commissie voor...
14:50
Rechtspraak
Moet de Rechtspraak een niet-departementale begroting krijgen? Over deze vraag ging vandaag (donderdag 29 september 2016) een belangrijk...

28 september 2016

16:10
Kamerstukken
34 480 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees parlement en de Raad...
14:58
Kamerstukken
34 342 Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met de mogelijkheid tot herziening van pensioenfondsen...


    Twitter Volg Partij voor de Dieren Nieuws op Twitter