Drimble

PvdD in het nieuws (pagina 2)

De meest recente berichten geschreven door landelijke media over Partij voor de Dieren.

16 april 2017 | Pagina 2

10:49
Voordierenblogger
PvdD in het nieuws
Persbericht:Ziet u nog gras aan de kant van dit uitgehongerd kalf? Fotovan de stichtingStichting Welzijn Grote Grazers betreurt uitspraak...

15 april 2017

20:30
De Hoefslag
PvdD in het nieuws
De Limburgse Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat bij verschillende maneges in Oostelijk Zuid-Limburg een besmettelijke paardenziekte...

14 april 2017

08:38
Groene Courant
PvdD in het nieuws
De ChristenUnie-SGP, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren eisen dat het Noord-Hollandse provinciebestuur afziet van de aanschaf...

13 april 2017

21:18
Joop.nl
PvdD in het nieuws
De motie van Esther Ouwehand (PvdD) om camera´s op te stellen in slachthuizen werd met een meerderheid aangenomen. Drie partijen...
14:00
Kamerstukken
PvdD in het nieuws
32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking Nr. 205 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 april 2017 De algemene...

12 april 2017

12:54
Kamerstukken
PvdD in het nieuws
34 633 Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur...
12:42
Kamerstukken
PvdD in het nieuws
34 635 Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn...
09:12
Kamerstukken
PvdD in het nieuws
34 640 (R2081) Goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen...
08:36
Kamerstukken
PvdD in het nieuws
34 588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen-...

11 april 2017

23:30
Nieuwe Oogst
PvdD in het nieuws
De Tweede Kamer wil dat in alle slachthuizen cameratoezicht wordt ingevoerd. Bedrijven zouden daartoe desnoods verplicht moeten worden....
15:31
GeenStijl
PvdD in het nieuws
Break! PvdD-Motie aangenomen voor cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen- Marianne Thieme (@mariannethieme) April 11, 2017...
12:42
Kamerstukken
PvdD in het nieuws
34 669 Regeling van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand...

10 april 2017

08:24
Kamerstukken
PvdD in het nieuws
34 690 EU-voorstel: Commissiemededeling - Europees Defensie Actieplan COM(2016)950 1 B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld...

8 april 2017

03:28
NRC Handelsblad | Binnenland
PvdD in het nieuws
Ze behaalde een klinkende zege bij de verkiezingen. Nu hoopt Marianne Thieme (45) op een groen kabinet. „Rutte zou wel eens een groene...

7 april 2017

13:53
Kamerstukken
PvdD in het nieuws
34 550 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 CXIX Verslag van een werkbezoek...


    Twitter Volg PvdD in het nieuws op Twitter