Drimble

PvdD in het nieuws

De meest recente berichten geschreven door landelijke media over Partij voor de Dieren.

 

25 april 2017

16:17
Kamerstukken Rijksoverheid
PvdD in het nieuws
Staatssecretaris Van Dam (EZ) schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen het Kamerlid Wassenberg (PvdD) niet binnen de gestelde termijn...

24 april 2017

13:59
Kamerstukken
PvdD in het nieuws
33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet...
12:35
Kamerstukken
PvdD in het nieuws
34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) 34 360 Wijziging van het Belastingplan 2016...

23 april 2017

14:50
Dichtbij
PvdD in het nieuws
Zondag 30 april organiseert Partij voor de Dieren Zaanstreek een ganzenwandeling bij molen De Schoolmeester tussen Zaandijk en Koog... Ook op: Dichtbij | Zaanstreek

21 april 2017

12:36
Kamerstukken
PvdD in het nieuws
34 584 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring...
11:18
Kamerstukken
PvdD in het nieuws
34 295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) 34 532 Wijziging...

20 april 2017

11:37
Kamerstukken
PvdD in het nieuws
34 670 EU-voorstel: E-privacyverordening COM (2017) 10 1 B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 april 2017 De leden...

19 april 2017

16:26
VK Magazine
PvdD in het nieuws
Dat jij op de Partij voor de Dieren hebt gestemd is natuurlijk heel erg nobel van je. Maar je kunt ook een klein beetje doorslaan in alsmaar...
13:14
Animals Today
PvdD in het nieuws
Bij Animals Today hebben zich verontruste paardeneigenaren gemeld, die berichten hadden gehoord over een uitbraak van een besmettelijke...
13:01
Kamerstukken
PvdD in het nieuws
34 568 Wijziging van de Financiƫle-verhoudingswet in verband met een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds C EINDVERSLAG...

18 april 2017

16:13
Tweede Kamer Debatten
PvdD in het nieuws
18 april 2017, mondelinge vragen - Ouwehand (PvdD) wil extra klimaatmaatregelen tegen sectoren die volgens metingen veel meer methaan...
09:48
Kamerstukken
PvdD in het nieuws
34 646 EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016) 731 1 A VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld...
08:03
Tweede Kamer | Onbeantwoorde vragen
PvdD in het nieuws
Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het doodschieten van ontsnapte antilopes bij Hunsel...

16 april 2017

10:49
Voordierenblogger
PvdD in het nieuws
Persbericht:Ziet u nog gras aan de kant van dit uitgehongerd kalf? Fotovan de stichtingStichting Welzijn Grote Grazers betreurt uitspraak...

15 april 2017

20:30
De Hoefslag
PvdD in het nieuws
De Limburgse Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat bij verschillende maneges in Oostelijk Zuid-Limburg een besmettelijke paardenziekte...


    Twitter Volg PvdD in het nieuws op Twitter