Drimble

CU in het nieuws

De meest recente berichten geschreven door landelijke media over ChristenUnie.

 

24 oktober 2016

17:54
Kamerstukken Rijksoverheid
CU in het nieuws
Kamerstukken Rijksoverheid plaatste het volgende bericht op hun website: Beantwoording aanvullende vragen lid Bruins (CU) over de sluiting...
16:28
Tweede Kamer | Beantwoorde vragen
CU in het nieuws
Technische informatie over de publicatie Antwoord op de vragen van de leden Dik-Faber en Bruins over de nieuwe veerboot Texelstroom...
15:12
Kamerstukken Rijksoverheid
CU in het nieuws
Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bruins (CU) over de aankondiging...
13:55
Kamerstukken
CU in het nieuws
34 580 EU-voorstellen: Handelsverdrag tussen Canada en de EU en haar lidstaten (CETA) COM(2016)443, 444 en 470 1 A VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK...
13:28
Tweede Kamer | Beantwoorde vragen
CU in het nieuws
Vragen van de leden Servaes (PvdA), Ten Broeke (VVD), Jasper vanDijk (SP), Knops (CDA), Sjoerdsma (D66), Voordewind (ChristenUnie),...
12:28
Tweede Kamer | Onbeantwoorde vragen
CU in het nieuws
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP), Voordewind (ChristenUnie), Grashoff (GroenLinks), Thieme (PvdD)...
09:43
Kamerstukken
CU in het nieuws
34 158 (R2048) Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband...
00:59
Dichtbij
CU in het nieuws
Rotterdam - De ChristenUnie presenteerde gisteren de kieslijst voor de komende Tweede Kamer verkiezingen. Oud-Rotterdammer Frans van Zaalen...

22 oktober 2016

02:17
Volkskrant | Binnenland
CU in het nieuws
Premier Rutte doet komende week een laatste poging het Oekraïneverdrag te redden. Zijn hoop is gevestigd op D66, GroenLinks en ChristenUnie....

21 oktober 2016

17:06
Kamerstukken Rijksoverheid
CU in het nieuws
Minister Schultz van Haegen (IenM) biedt de Tweede Kamer antwoorden aan op vragen van de leden Dik-Faber en Bruins (beiden ChristenUnie)...
09:49
Kamerstukken
CU in het nieuws
34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers...
09:43
Kamerstukken
CU in het nieuws
33 987 Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet...

20 oktober 2016

23:10
RefDag | Opinie
CU in het nieuws
In de Waalse kerk in Den Haag wordt iedere maand een residentiepauzedienst gehouden. Een predikant spreekt een meditatie uit, waarna...
14:19
Kamerstukken
CU in het nieuws
33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele...
13:44
ProfNews
CU in het nieuws
Een Kamermeerderheid wil dat medisch specialisten in loondienst komen. Veel van hen werken nu nog voor zichzelf, maar als zij in loondienst...


    Twitter Volg CU in het nieuws op Twitter