Drimble

50Plus in het nieuws

De meest recente berichten geschreven door landelijke media over 50Plus.

 

28 april 2017

08:08
Kamerstukken
50Plus in het nieuws
32 317 JBZ-Raad HN VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 april 2017 De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad...

27 april 2017

14:05
Skoften
50Plus in het nieuws
De Henk Krol onder de voertuigen, ook wel scootmobiel genoemd, zorgt met de dag voor meer gevaar op de weg en in voetgangersgebieden....

26 april 2017

17:57
Assurantien Magazine
50Plus in het nieuws
Henk Krol heeft gelijk als hij beweert dat het huidig pensioenstelsel nadelig is voor ouderen. Ze lopen hun indexatie mis doordat jongeren... Ook op: Amweb

24 april 2017

13:59
Kamerstukken
50Plus in het nieuws
33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet...
12:35
Kamerstukken
50Plus in het nieuws
34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) 34 360 Wijziging van het Belastingplan 2016...

21 april 2017

12:36
Kamerstukken
50Plus in het nieuws
34 584 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring...
11:18
Kamerstukken
50Plus in het nieuws
34 295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) 34 532 Wijziging...

20 april 2017

11:37
Kamerstukken
50Plus in het nieuws
34 670 EU-voorstel: E-privacyverordening COM (2017) 10 1 B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 april 2017 De leden...

19 april 2017

13:01
Kamerstukken
50Plus in het nieuws
34 568 Wijziging van de Financiƫle-verhoudingswet in verband met een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds C EINDVERSLAG...

18 april 2017

09:48
Kamerstukken
50Plus in het nieuws
34 646 EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016) 731 1 A VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld...

13 april 2017

11:01
FondsNieuws
50Plus in het nieuws
Onder de Haagse kaasstolp was het op de avond van 15 maart een dolle boel: CDA-bestuurders gin- gen in polonaise door de afgehuurde...

12 april 2017

12:54
Kamerstukken
50Plus in het nieuws
34 633 Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur...
12:42
Kamerstukken
50Plus in het nieuws
34 635 Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn...
10:50
Tweede Kamer | Beantwoorde vragen
50Plus in het nieuws
Technische informatie over de publicatie Antwoord op vragen van het lid Krol over de tijdelijke opvang van ouderen Deze publicatie...