Drimble

VOS ABB VOS ABB

Laatste nieuws voor werkgevers in het onderwijs

 Bronnen: Algemene OnderwijsbondBalansdigitaal nieuwsBeter Onderwijs NederlandDocentenpleinKennisnetNationale OnderwijsgidsPassend OnderwijsPrima OnlineRijksoverheid | OnderwijsTrouw | OnderwijsVolkskrant | OnderwijsVOOVOS ABBFoliaNVS NVLLeraar 24Leraar 24 | VideosInfoNu.nl | Educatie en School

27 oktober 2016

11:34
VOS ABB
Het groene onderwijs wordt vernieuwd en de aansluiting op de arbeidsmarkt wordt verbeterd door het onderwijsaanbod beter af te stemmen...
VOS ABB
10:34
VOS ABB
De reglementen van het Vervangingsfonds en Participatiefonds (VF/PF) zijn aangepast aan de verschillende contractvormen uit de nieuwe...
VOS ABB

26 oktober 2016

12:36
VOS ABB
Steeds meer scholen en besturen werken samen vanwege de bevolkingskrimp en de daarmee samenhangende leerlingendaling.
VOS ABB
11:36
VOS ABB
Het rekeninstrument Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2017 in onze Toolbox is aangepast...
VOS ABB

25 oktober 2016

16:34
VOS ABB
De themabijeenkomst Financieel Netwerk in Assen, die gepland stond voor 27 oktober, gaat niet door.
VOS ABB
15:34
VOS ABB
De Regeling bekostiging PO is vandaag gepubliceerd en geldt met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2016. Er zitten kleine wijzigingen...
VOS ABB
14:34
VOS ABB
VOS/ABB steunt het bijzonder onderwijs en de samenwerkingsbesturen in hun strijd tegen de negatieve effecten van de nieuwe Wet werk...
VOS ABB
11:34
VOS ABB
Schoolbesturen en medezeggenschapsraden kunnen een gratis maatwerktraining Quickstart Medezeggenschap aanvragen.
VOS ABB

24 oktober 2016

15:34
VOS ABB
Tweetalig voortgezet onderwijs kan een uitkomst zijn voor asielzoekerskinderen. Daarmee is wellicht te voorkomen dat ze op een te laag...
VOS ABB
14:34
VOS ABB
RTL stopt met Zwarte Piet. In RTL-programma´s zijn voortaan alleen nog schoorsteenpieten te zien die roetvegen op hun gezicht...
VOS ABB
11:34
VOS ABB
Met ingang van deze week hoeven scholen minder gegevens in te vullen voor de website Scholen op de Kaart.
VOS ABB

21 oktober 2016

13:34
VOS ABB
De stichting Atos voor openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs in de gemeente Lingewaard zoekt een nieuw lid voor de Raad...
VOS ABB
12:33
VOS ABB
De Inspectie van het Onderwijs gaat volgend jaar extra aandacht besteden aan kansongelijkheid en de ontwikkeling van flexibele diplomering.
VOS ABB
12:33
VOS ABB
Docent Siep de Haan van het Bonifatius College in Utrecht pleit vandaag in dagblad Trouw voor aparte meiden- en jongensklassen op school.
VOS ABB
10:33
VOS ABB
Sportclubs mogen op kosten van de bandenbranche hun kunstgrasvelden laten onderzoeken door een onafhankelijke instantie.
VOS ABB
Rode PijlMeer berichten van VOS ABB tref je aan op hun homepage http://www.vosabb.nl/