Drimble

Voortgezet onderwijs Nieuws

Overzichten van nieuws uit de onderwijssector, verdeeld in secties over de lagere school, de middelbare school, het beroepsonderwijs en de universiteiten.

 Bronnen: OND | Voortgezet OnderwijsVO-raad

18 oktober 2017

11:14
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
Verontrustende berichten over jonge docenten die voortijdig het onderwijs verlaten, leiden niet meteen tot actie van het onderwijsveld...
10:14
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
De Beverwedstrijd is een gratis informaticawedstrijd voor alle leerlingen uit groep 5, 6, 7 & 8 van de basisschool en klas 1 t/m 6 van het VO.
09:14
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
Vrijwel geen enkele politieke partij wilde extra loon voor leraren. Toch lukte het lerarencollectief 'PO in Actie' om geld...
08:14
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
Naar schatting zijn twee tot drie meisjes per middelbare school van 1000 leerlingen het slachtoffer van loverboys. Dat staat in een rapport...

17 oktober 2017

20:14
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
Bij het leren van een vreemde taal blijken er andere neurale processen actief te zijn dan eerder was aangetoond. Een Leids onderzoeksteam...
16:14
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
De AOb gaat naar aanleiding van het tegenvallende regeerakkoord ook bij leden in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs...
15:28
VO-raad
Voortgezet onderwijs
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Aanmelden Excellente School 2018.
14:28
VO-raad
Voortgezet onderwijs
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: DTT naar de markt.
13:14
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
De leermiddelenmarkt ontwikkelt zich snel. Hoe houd je zicht op de laatste ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt? De Onderwijsinnovatie-etalage...
11:28
VO-raad
Voortgezet onderwijs
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Microsoft handelt in strijd met de wet met Microsoft 10.
11:28
VO-raad
Voortgezet onderwijs
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Financiering van het voorkomen van onnodig zittenblijven in 2018.
10:14
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzocht hoe Microsoft omgaat met persoonsgegevens in Windows 10 Home en Pro. Uit dit onderzoek...
09:14
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
Het onderwijs trapt op de rem. Na de basisschoolleraren mobiliseren nu ook docenten van middelbare scholen, mbo-opleidingen en universiteiten...

15 oktober 2017

10:14
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
In het onderwijs van de toekomst mogen digitale vaardigheden niet ontbreken. Allard Strijker, leerplanontwikkelaar bij SLO, vindt het belangrijk...

13 oktober 2017

15:28
VO-raad
Voortgezet onderwijs
VO-raad plaatste het volgende bericht op hun website: Samen of apart: slim inkopen van ICT levert meer op dan je denkt.