Drimble

Voortgezet onderwijs Nieuws

Overzichten van nieuws uit de onderwijssector, verdeeld in secties over de lagere school, de middelbare school, het beroepsonderwijs en de universiteiten.

 Bronnen: OND | Voortgezet OnderwijsVO-raad

25 oktober 2016

09:14
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
In het onderwijs vragen gevoelige onderwerpen als de Holocaust om een gedegen aanpak, zodat er onder de leerlingen geen misverstanden...

24 oktober 2016

15:14
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
Op 28 september stuurde minister Bussemaker haar brief over LOB naar de Tweede Kamer. Vanuit schooldecanenverenigingen NVS-NVL en VvSL...

21 oktober 2016

08:12
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
Een derde van de asielkinderen volgt voortgezet onderwijs onder zijn niveau. Om talentverspilling tegen te gaan, zijn snel maatregelen...
08:12
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
De gebruikers van de Overstapservice Onderwijs zijn over het algemeen tevreden over deze service. Zij waarderen met name de volledigheid...

19 oktober 2016

15:12
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
De micro:bit, een minicomputer ontworpen op initiatief van de BBC, gaat wereldwijd verspreid worden onder scholieren. Nederland is een van de eerste...

18 oktober 2016

10:00
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
Nu de economie opkrabbelt en de arbeidsmarkt aantrekt, nemen de kansen voor werkzoekenden in de Haagse regio toe. Het aantal banen...
08:00
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden blijkt dat bijna zeventig procent van de leraren kampt met een te hoge werkdruk. Maar...

17 oktober 2016

14:00
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
In Duitsland is groot alarm geslagen omdat een aantal middelbare scholen dreigmails heeft ontvangen. Daarin wordt met geweld gedreigd....
11:28
VO-raad
Voortgezet onderwijs
17 Oktober 2016 - De fusietoets wordt op een aantal punten anders ingericht. Dit schrijven de bewindspersonen van OCW in een brief...
10:28
VO-raad
Voortgezet onderwijs
17 Oktober 2016 - Op 12 oktober jl. is de nieuwe ´regeling bedragen gemiddelde personeelslast (gpl)´ voor het voortgezet...
10:00
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
Les krijgen in een virtuele klas met een tablet voor je neus en een echte docent in beeld? Vodafone maakt dat nu mogelijk.

16 oktober 2016

13:00
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
Als je Nederlands wilt leren kun je alle hulp gebruiken! Video´s over uitspraak, vertelplaten, video´s Woord voor Woord,...

15 oktober 2016

18:15
OND | Voortgezet Onderwijs
Voortgezet onderwijs
Veel kinderen steken op het schoolplein hun eerste sigaret op. Toch blijkt het verbieden van roken op school een lastige kwestie. Op bijna...

13 oktober 2016

14:28
VO-raad
Voortgezet onderwijs
13 Oktober 2016 - Beter Onderwijs Nederland, een van de partijen binnen de Onderwijscoöperatie, trekt zich terug uit de verdiepingsfase...
14:28
VO-raad
Voortgezet onderwijs
13 Oktober 2016 - De Tweede Kamer is verdeeld over het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsper