Drimble

Passend Onderwijs Passend Onderwijs

Hieronder staan de laatste berichten van Passend Onderwijs. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: Algemene OnderwijsbondBalansdigitaal nieuwsBeter Onderwijs NederlandDocentenpleinKennisnetNationale OnderwijsgidsPassend OnderwijsPrima OnlineRijksoverheid | OnderwijsVolkskrant | OnderwijsVOOVOS ABBFoliaNVS NVLLeraar 24Leraar 24 | VideosInfoNu.nl | Educatie en School

23 februari 2017

15:10
Passend Onderwijs
Op 7 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat regelt dat het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief...
Passend Onderwijs

22 februari 2017

19:07
Passend Onderwijs
Als samenwerkingsverband van plan om de mogelijkheden naar opting out op het gebied van leerwegondersteunend onderwijs te verkennen?...
Passend Onderwijs
18:07
Passend Onderwijs
Bent U Als (stage - coördinator, -docent of mentor werkzaam in het vso of praktijkonderwijs? Wilt u bijgepraat worden over de actuele...
Passend Onderwijs
17:07
Passend Onderwijs
Als je de voorbereidingsperiode meerekent, is passend onderwijs ruim twee jaar oud. Als je de vraag ´Wat is passend onderwijs?´...
Passend Onderwijs
13:07
Passend Onderwijs
Elk halfjaar verschijnt van het meerjarig evaluatieprogramma een samenvatting van de resultaten van passend onderwijs, onder de noemer...
Passend Onderwijs
12:07
Passend Onderwijs
In het rapport ´Geïntegreerde voorzieningen specialistische onderwijszorg in samenwerkingsverbanden passend onderwijs (po)´...
Passend Onderwijs
11:07
Passend Onderwijs
Hoe zorg je ervoor dat kinderen niet thuis komen te zitten en onderwijs op school kunnen krijgen? Actietafel Roermond heeft al langere...
Passend Onderwijs

16 februari 2017

09:00
Passend Onderwijs
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn vrijgesteld van BTW voor de taken zoals die zijn opgesomd in artikel 18a, zesde lid,...
Passend Onderwijs

10 februari 2017

16:09
Passend Onderwijs
Met het wetsvoorstel ´regionale samenwerking vroegtijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie´ komt er een wettelijke...
Passend Onderwijs
15:09
Passend Onderwijs
De vier grote steden en acht samenwerkingsverbanden hebben voor het eerst samen concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters... Ook op: Docentenplein
Passend Onderwijs

5 februari 2017

18:10
Passend Onderwijs
Leerlingen die vanuit de reguliere school uiteindelijk toch naar het speciaal (basis)onderwijs gaan: bij de Vuurvlinder is het al weer...
Passend Onderwijs
18:10
Passend Onderwijs
PO-samenwerkingsverband Plein 013 heeft een applicatie ontwikkeld die ouders kan helpen bij het vinden van een passende school voor...
Passend Onderwijs

25 januari 2017

21:10
Passend Onderwijs
Samen met Sardes (onderwijsadvies) heeft PO-samenwerkingsverband Plein 013 (Tilburg e.o.) een applicatie ontwikkeld die ouders kan helpen...
Passend Onderwijs
Rode PijlMeer berichten van Passend Onderwijs tref je aan op hun homepage http://www.passendonderwijs.nl/