Drimble

Algemene Vereniging Schoolleiders Algemene Vereniging Schoolleiders

Hieronder staan de laatste berichten van Algemene Vereniging Schoolleiders. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: Algemene OnderwijsbondAlgemene Vereniging SchoolleidersBalansdigitaal nieuwsBeter Onderwijs NederlandDocentenpleinKennisnetNationale OnderwijsgidsNederlands JeugdinstituutPassend OnderwijsPrima OnlineProfiel ActueelRijksoverheid | OnderwijsVivesVolkskrant | OnderwijsVOOVOS ABBFoliaNVS NVLLeraar 24Leraar 24 | VideosStudiekeuze KindFederatie van OnderwijsvakorganisatiesInfoNu.nl | Educatie en School

17 augustus 2017

11:31
Algemene Vereniging Schoolleiders
Het onderwijs heeft de laagste vacaturegraad, dat wil zeggen het minste aantal vacatures per 1000 banen. Het aantal banen in het onderwijs...
Algemene Vereniging Schoolleiders
10:31
Algemene Vereniging Schoolleiders
Per 1 augustus 2017 is de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters verruimd. De tegemoetkoming is nu ook aan te vragen... Ook op: Nationale Onderwijsgids
Algemene Vereniging Schoolleiders

15 augustus 2017

14:36
Algemene Vereniging Schoolleiders
Professionalisering van schoolleiders heeft veel effect op de schoolleider zelf. Daarnaast versterkt professionalisering de schoolvernieuwing....
Algemene Vereniging Schoolleiders
14:01
Algemene Vereniging Schoolleiders
Met ingang van 1 augustus jl is een lichtere en snellere fusietoets mogelijk voor scholen die kampen met leerlingendaling. Een dergelijke...
Algemene Vereniging Schoolleiders
12:36
Algemene Vereniging Schoolleiders
Vanaf september kunnen schoolbesturen en koploperscholen samen met hun leraren kennismaken met het nieuwe register. Belangstellende...
Algemene Vereniging Schoolleiders
11:36
Algemene Vereniging Schoolleiders
Het ministerie van OCW stelt subsidie beschikbaar voor zeven nieuwe vmbo-mbo netwerken binnen het programma Toptechniek in bedrijf....
Algemene Vereniging Schoolleiders
10:36
Algemene Vereniging Schoolleiders
Scholen met veel achterstandsleerlingen kunnen deelnemen aan een tweejarige pilot waarbij leraren worden vrijgeroosterd voor coachingsactiviteiten...
Algemene Vereniging Schoolleiders
10:36
Algemene Vereniging Schoolleiders
Bij calamiteiten kunnen scholen voortaan een beroep doen op het calamiteitenteam bij Stichting School & Veiligheid. Via de telefonische...
Algemene Vereniging Schoolleiders

14 augustus 2017

17:01
Algemene Vereniging Schoolleiders
De Gezonde School is op zoek naar onderwijsprofessionals voor deelname aan een gebruikerspanel dat meedenkt over inhoudelijke thema´s...
Algemene Vereniging Schoolleiders
17:01
Algemene Vereniging Schoolleiders
Het theGelijke kansen voor een diverse jeugd´ ontvangt 2,5 miljoen euro uit de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda (NWA)....
Algemene Vereniging Schoolleiders
15:36
Algemene Vereniging Schoolleiders
Sociale partners hebben een akkoord bereikt over het eenvoudiger maken van de pensioenregeling van ABP. Daarnaast is in dit akkoord...
Algemene Vereniging Schoolleiders
15:36
Algemene Vereniging Schoolleiders
Vanaf 1 januari 2019 moet het onderwijs een eigen afwegingskader hanteren voor het melden van vermoedens van kindermishandeling en huiselijk...
Algemene Vereniging Schoolleiders
14:36
Algemene Vereniging Schoolleiders
Scholen, ouders en leerlingen kunnen tot en met 1 september via een internetconsultatie reageren op het conceptwetsvoorstel ´Actualisatie...
Algemene Vereniging Schoolleiders

13 juli 2017

15:36
Algemene Vereniging Schoolleiders
De Eerste Kamer heeft op 11 juli 2017 na een uitgebreid debat de ´Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool´...
Algemene Vereniging Schoolleiders

12 juli 2017

12:36
Algemene Vereniging Schoolleiders
Schoolleiders in het primair onderwijs verdienen 12 procent minder loon dan vergelijkbare werknemers in de marksector. Het gemiddelde...
Algemene Vereniging Schoolleiders
Rode PijlMeer berichten van Algemene Vereniging Schoolleiders tref je aan op hun homepage http://www.avs.nl/nieuws.xml