Drimble

Ver. Gehandicaptenzorg NL Ver. Gehandicaptenzorg NL

Hieronder staan de laatste berichten van Ver. Gehandicaptenzorg NL. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: Boardroom ZorgErasmus MCFysioforumGastvrije ZorgGGZ NieuwsHet LSRLUMCMaastricht UMCNationale ZorggidsRadboud UMCSkiprTVB ZorgUMC UtrechtUMCGVUmcZorg en WelzijnZorg- en ZiekenhuiskrantZorgkrantZorgWijzer.nlGastvrije ZorgInspectie voor de GezondheidszorgNIVELSkipr BlogsPrisma nieuwsVGNZorgvisieBevolkingsonderzoek Midden-WestBevolkingsonderzoek NoordBevolkingsonderzoek OostBevolkingsonderzoek ZuidBevolkingsonderzoek Zuid-WestVer. Gehandicaptenzorg NL

17 augustus 2017

16:51
Ver. Gehandicaptenzorg NL
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een handreiking Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor... Ook op: VGN
Ver. Gehandicaptenzorg NL
12:52
Ver. Gehandicaptenzorg NL
Wist u dat uw medewerkers in de langdurige zorg nog steeds gebruik kunnen maken van scholingsvouchers? Een scholingsvoucher is een subsidie... Ook op: VGN
Ver. Gehandicaptenzorg NL

16 augustus 2017

11:51
Ver. Gehandicaptenzorg NL
De wijzigingen in de bekostigingssystematiek per 2015 bij jeugdzorginstellingen (van subsidie naar contractbasis) hebben geleid tot onduidelijkheid... Ook op: VGN
Ver. Gehandicaptenzorg NL

15 augustus 2017

11:53
Ver. Gehandicaptenzorg NL
De Nederlandse Zorgautoriteit vraagt alle aanbieders in de langdurige zorg om mee te doen aan een kostenonderzoek. Met het onderzoek... Ook op: VGN
Ver. Gehandicaptenzorg NL
08:53
Ver. Gehandicaptenzorg NL
De elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moderniseren. Hoe doe je dat? Wat is nodig om de cliënt de regie te laten... Ook op: VGN
Ver. Gehandicaptenzorg NL

14 augustus 2017

11:53
Ver. Gehandicaptenzorg NL
Het aantal instellingen voor tbs-zorg daalt in de afgelopen jaren, terwijl het aantal aanbieders dat verblijf levert in de ´overige... Ook op: VGN
Ver. Gehandicaptenzorg NL

11 augustus 2017

10:50
Ver. Gehandicaptenzorg NL
Aanbieders in de langdurige ontvangen van de NZa deze week een brief (zie bijlage) over de start en uitvoering van het onderzoek naar... Ook op: VGN
Ver. Gehandicaptenzorg NL

10 augustus 2017

17:50
Ver. Gehandicaptenzorg NL
Net als voor iedereen is werk ook belangrijk voor mensen met een beperking. Werk geeft structuur, vergroot het sociale netwerk én geeft... Ook op: VGN
Ver. Gehandicaptenzorg NL

9 augustus 2017

16:50
Ver. Gehandicaptenzorg NL
Koninklijke Visio - Noord Holland sloot in 2016 haar centrale planbureau en sindsdien zijn teams zijn zelf verantwoordelijk voor het maken...
Ver. Gehandicaptenzorg NL
15:50
Ver. Gehandicaptenzorg NL
Binnen het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren wil Zuidwester bekijken of het mogelijk is om medewerkers grotere arbeidscontracten...
Ver. Gehandicaptenzorg NL
11:50
Ver. Gehandicaptenzorg NL
De VGN organiseert in het najaar samen met ActiZ en GGZ-Nederland drie masterclasses over zorgvastgoed: bouwen en wonen voor de toekomst. Ook op: VGN
Ver. Gehandicaptenzorg NL

8 augustus 2017

12:49
Ver. Gehandicaptenzorg NL
De VGN heeft samen met jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en andere branches een statement uitgebracht over hoe zij jeugdigen en gezinnen... Ook op: VGN
Ver. Gehandicaptenzorg NL

4 augustus 2017

13:49
Ver. Gehandicaptenzorg NL
De VGN is op zoek naar actieve en enthousiaste leden voor een nieuw op te richten klankbordgroep Medicatie. Ook op: VGN
Ver. Gehandicaptenzorg NL

3 augustus 2017

15:49
Ver. Gehandicaptenzorg NL
De rijksinspecties, gemeenten en Wmo-toezichthouders in het sociaal domein hebben nieuwe afspraken gemaakt om elkaar beter te vinden... Ook op: VGN
Ver. Gehandicaptenzorg NL
11:49
Ver. Gehandicaptenzorg NL
Door heel het land zijn er de afgelopen jaren dementietafels georganiseerd, een initiatief van KansPlus. De Dementietafel is een plek... Ook op: VGN
Ver. Gehandicaptenzorg NL
Rode PijlMeer berichten van Ver. Gehandicaptenzorg NL tref je aan op hun homepage http://www.vgn.nl/rss/vgn