Drimble

Tuchtrecht Gezondheidszorg Tuchtrecht Gezondheidszorg

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AD | GezondheidArts en ApothekerBoardroom ZorgDokterdokter.nlE-GezondheidFarma ActueelGastvrije ZorgGezond24GezondheidsNetGezondheidsraadgezondNUGGZ NieuwsHuisartsvandaag.nlKNMPMedical FactsMedisch ContactMedisch Contact BlogsMedNetMijn GezondheidsgidsNationale ZorggidsNLbewustgezond.nlnu.nl | GezondheidNursingNVTGPharmaceutisch WeekbladRIVMSIN-NLSkiprTrouw | ZorgTVVonlineZorg en WelzijnZorg- en ZiekenhuiskrantZorgportaalZorgWijzer.nl

9 december 2016

19:48
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen gezondheidszorgpsycoloog. De rechtbank heeft de gz-psycholoog benoemd tot deskundige om rapportage uit te brengen inzake...
Tuchtrecht Gezondheidszorg

8 december 2016

19:48
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen huisarts. De echtgenote van klaagster, hierna patiënte, die sinds 24 uur aanhoudend braakte en bekend was met diabetes...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:48
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen psychiater. Verweerder is bij de behandeling van klaagster betrokken in verband met de indicatiestelling voor en uitvoering...
Tuchtrecht Gezondheidszorg

7 december 2016

19:45
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klaagster verwijt de orthodontist geven onvoldoende informatie over behandeling (reden maken foto). Orthodontist heeft niet gereageerd...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:45
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klaagster verwijt tandarts 1) vullen drie gaatjes zonder cariës weg te halen en zonder boren en 2) vullen blijvende kies met roze...
Tuchtrecht Gezondheidszorg

6 december 2016

19:33
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Ongegronde klacht tegen huisarts die op verzoek van collega-huisarts bij patiënte, die leed aan COPD (Gold IV), een huisbezoek heeft...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:33
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Ongegronde klacht tegen huisarts. De arts hoefde aan de hand van de door patiënte verstrekte informatie geen noodzaak te zien om een spoedvisite...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:33
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Deels gegronde klacht tegen een gezondheidszorgpsycholoog. Vermenging van de rollen van (gewezen) GZ-psycholoog van klager met rollen...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:33
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Ongegronde klacht tegen arts in het verpleeghuis. Arts kan alleen tuchtrechtelijk worden aangesproken over de periode dat hij persoonlijk...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:33
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Gegronde klacht tegen arts. Niet tegemoet komen aan de wens patiënte/familie tot continue palliatieve sedatie in de dagen voorafgaande...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:33
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Gegronde klacht tegen specialist ouderengeneeskunde (SOG) die is opgetreden als supervisor van de behandelend arts. SOG is samen met behandelend...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:33
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Deels gegronde klacht tegen gezondheidszorgpsycholoog die een verklaring heeft opgemaakt op verzoek van de advocaat van ex-partner...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:33
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Gegronde klacht van voormalig werkgeefster tegen verpleegkundige wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens een jonge patiënte...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:33
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Verweerder heeft klaagster geopereerd in verband met een dreigend cauda equina syndroom bij de grote HNP L2-L3. Klaagster kampt na de operatie...
Tuchtrecht Gezondheidszorg

2 december 2016

19:44
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen kinderarts betreffende de zorg voor een pasgeborene waarbij het met name gaat om de hyperbillirubinaemie waardoor een kernicterus...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Rode PijlMeer berichten van Tuchtrecht Gezondheidszorg tref je aan op hun homepage http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/gezondheidszorg