Drimble

NVTG NVTG

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

 Bronnen: AD | GezondheidArts en ApothekerBoardroom ZorgDokterdokter.nlE-GezondheidFarma ActueelGastvrije ZorgGezond24GezondheidsNetGezondheidsraadgezondNUGGZ NieuwsHuisartsvandaag.nlKNMPMedical FactsMedisch ContactMedisch Contact BlogsMedNetMijn GezondheidsgidsNationale ZorggidsNLbewustgezond.nlnu.nl | GezondheidNursingNVTGPharmaceutisch WeekbladRIVMSIN-NLSkiprTrouw | ZorgTVVonlineZorg en WelzijnZorg- en ZiekenhuiskrantZorgportaalZorgWijzer.nl

27 oktober 2016

07:52
NVTG
Naar verwachting zullen de komende jaren meer mensen gediagnostiseerd worden met chronisch obstructief longlijden (COPD). Dit komt...
NVTG

25 oktober 2016

10:52
NVTG
Op 27 oktober 2016 komen coassistenten wederom in actie voor een tegemoetkoming tijdens de coschappen, door minister Bussemaker (Onderwijs,... Ook op: Skipr
NVTG

14 oktober 2016

06:53
NVTG
Pragmatische onderzoeken, met als doel inzicht te geven in de effecten van een therapie in de dagelijkse praktijk, gaan gepaard met specifieke...
NVTG
06:53
NVTG
Bij refractaire intracraniële hypertensie na traumatisch hersenletsel geeft chirurgische decompressie door middel van craniëctomie...
NVTG

7 oktober 2016

09:49
NVTG
Fons Sips, die op 22 juli 2016 overleed, belichaamde in zijn persoonlijke en professionele carrière de onstuimige ontwikkeling die de discipline...
NVTG

6 oktober 2016

16:49
NVTG
In 2011 startten Annemarie Schalkwijk en collega´s een onderzoek naar de implementatie van de Zorgstandaard Obesitas bij kinderen...
NVTG

29 september 2016

14:49
NVTG
Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een belangrijk gezondheidsprobleem in de westerse wereld. Van de totale kosten voor hart- en vaatziekten...
NVTG
07:49
NVTG
Kennis over ´antibiotic stewardship´, infectiepreventie en het zo veel mogelijk voorkómen van antibioticaresistentie wordt...
NVTG

22 september 2016

07:52
NVTG
Recentelijk zijn metoclopramide en domperidon negatief in het nieuws geweest, vanwege vermeende ernstige cardiale bijwerkingen. Om die reden...
NVTG

21 september 2016

06:52
NVTG
Dames en Heren,Stemmen horen (auditief verbale hallucinaties) is een symptoom dat bij tal van psychiatrische, neurologische en andere...
NVTG

8 september 2016

06:50
NVTG
Welke techniek?In 2011 beschreef ik hoe het verloop van de trombineconcentratie in stollend plasma - de trombine-generatiecurve - routinematig...
NVTG

3 september 2016

10:50
NVTG
Farmaceuten betalen een specifieke groep medisch specialisten miljoenen voor advieswerk, spreekbeurten en onkostenvergoedingen bij congresbezoek....
NVTG

31 augustus 2016

13:50
NVTG
Heb je altijd dokter willen worden?´Als ik dit werk niet zou doen dan zou ik waarschijnlijk buiten de zorg werken. Ik heb lang...
NVTG
Rode PijlMeer berichten van NVTG tref je aan op hun homepage http://www.ntvg.nl