Drimble

Tuchtrecht Gezondheidszorg Tuchtrecht Gezondheidszorg

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AD | GezondheidDokterdokter.nlE-GezondheidGezondheidsNetGezondheidsraadgezondNUMedical FactsMedisch ContactMedisch Contact BlogsMedNetMijn GezondheidsgidsMMVNLbewustgezond.nlnu.nl | GezondheidRIVMVNIGConsumedGezondheid en VoedingGezondheidswebInspectie Leefomgeving en TransportOrthoOrthofytoGoedGezondInfoNu | Mens en GezondheidTuchtrecht GezondheidszorgVoedselallergieGezondheid & CoGezondheid BlogPsyBlogTelegraaf | GezondheidMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

19 september 2017

19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klager verwijt verweerder onder andere een schending van privacy en het negeren van bestaande medische protocollen.Concentratie van klacht....
Tuchtrecht Gezondheidszorg

18 september 2017

19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen neuroloog. Klacht gedeeltelijk verjaard en voor het overige kennelijk ongegrond. Verweerder heeft op goede gronden tot de waarschijnlijkh
Tuchtrecht Gezondheidszorg

13 september 2017

19:36
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Tuchtrecht Gezondheidszorg plaatste het volgende bericht op hun website: ECLI:NL:TGZCTG:2017:254 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:36
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen psychiater. Klaagster is onder curatele gesteld en bekend bij GGZ. Verweerder is werkzaam bij het Vangnetteam. De klacht...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:36
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen een psychiater. Het Regionaal Tuchtcollege heeft klaagster niet-ontvankelijk verklaard in haar klacht wegens verjaring....
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:36
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen psychiater die op verzoek van UWV-arts in het kader van de herbeoordeling van klaagsters arbeids(on)geschiktheid een psychiatrische...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:36
Tuchtrecht Gezondheidszorg
De behandeling van de zaak in beroep heeft het Centraal Tuchtcollege geen aanleiding gegeven tot de vaststelling van andere feiten...
Tuchtrecht Gezondheidszorg

7 september 2017

19:36
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen huisarts. Klager verwijt verweer dat hij 1) een incorrecte koppeling heeft gelegd tussen de geestestoestand manie en misbruik...
Tuchtrecht Gezondheidszorg

5 september 2017

19:32
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen MDL-arts. Jarenlange behandeling vanwege klachten passend bij gastro-oesophagale reflux. Klacht betreft met name gezondheidsschade...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:32
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen huisarts. Klager verwijt verweerder dat hij hem dwingt tot consulten om deze te kunnen declareren. Een kennismakingsgesprek...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:32
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen bedrijfsarts. Klacht in alle onderdelen kennelijk ongegrond. Anders dan klaagster stelt is het college van oordeel dat verweerder...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:32
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klager verwijt verweerder (huisarts) onvoldoende zorg. Verweerder heeft onder andere onterecht een plekje beoordeeld als infectie in plaats...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:32
Tuchtrecht Gezondheidszorg
De Inspectie verwijt verweerster, verpleegkundige bij een instelling, dat zij zich gedurende drie jaren (seksueel) grensoverschrijdend...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:32
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klager woont in het buitenland. Verweerder is een huisarts die zich richt op expats. Klager zag verweerder ivm beenklachten na een vlucht...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:32
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klaagster is van mening dat het overlijden van haar vader een gevolg is van het tekortschieten van verweerster (verpleegkundige). Klaagster...
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Rode PijlMeer berichten van Tuchtrecht Gezondheidszorg tref je aan op hun homepage http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/gezondheidszorg