VNG nieuws

Hieronder staat een lijst met nieuwsberichten van verscheidende media over VNG. Hiernaast kun je deelnemen aan een forum/prikbord over VNG.

29 juli 2021

11:33
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
Er is al veel werk verzet door gemeenten en de VNG om de Wet inburgering op 1 januari 2022 van start te laten gaan. Maar er is nog werk...
☆ VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
09:30
Schulinck
Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet adviseert de VNG gemeenten om met ingang van 1 januari 2022...
☆ Schulinck

28 juli 2021

17:33
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet adviseren we gemeenten om met ingang van 1 januari 2022 de legesverordening...
☆ VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
16:34
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
Een Sociaal Medische Indicatie (SMI) stelt gezinnen, die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben en vanwege een sociale of medische...
☆ VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
14:23
Binnenlands Bestuur
De aangekondigde verruiming van de compensatieregeling voor evenementen die vanwege corona moeten worden afgelast, zal tientallen miljoenen...
☆ Binnenlands Bestuur
11:34
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
Vanwege de aanvullende financiële afspraken die zijn gemaakt voor de Wet inburgering 2021 is er een nieuw financieel overzicht ontwikkeld...
☆ VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
11:34
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
Grootverbruikers van geo-informatie hoeven niet mee te betalen aan de kosten. Het ministerie van BZK was van plan tarieven te heffen...
☆ VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten

27 juli 2021

18:40
Computable ICT
Onder regie van de VNG werken gemeenten aan een centrale invoervoorziening voor de Single Digital Gateway (SDG). Deze poort gaat Europeanen...
☆ Computable ICT
17:06
Divosa
Omdat gemeenten opdrachtgever zijn voor een uitvaart bij een onbeheerde nalatenschap, heeft het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe handreiking...
☆ Divosa
16:34
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
Vorig jaar heeft de VNG een rekenmodel ontwikkeld, waarmee gemeenten de financiële impact kunnen berekenen van de opgave om hun maatschappelijk...
☆ VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
14:34
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
De circa € 300 miljoen wordt verdeeld over alle gemeenten in Nederland in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 (in de periode van 1 augustus...
☆ VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
14:34
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
Rijk en gemeenten maakten in december 2020 en juni 2021 afspraken over de financiële effecten voor centrumgemeenten van de openstelling...
☆ VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
14:34
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
Het Aanjaagteam ondermijning, een samenwerkingsverband van verschillende overheden in de aanpak van ondermijnende criminaliteit, is afgelopen...
☆ VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
12:56
Trouw | Opinie
Veel schoolgebouwen voldoen niet aan de eisen van deze tijd. De huidige bijdrage van het Rijk schiet tekort, stelt Anko van Hoepen...
☆ Trouw | Opinie
11:13
ZLTO Noord-Brabant
Op 13 juli jl. zijn de staalkaarten Buitengebied en Bedrijventerrein beschikbaar gesteld door de VNG. De staalkaart Buitengebied...
☆ ZLTO Noord-Brabant
10:31
VL Nieuws
Vijf partijen in het onderwijs en de bouw vragen het kabinet om te investeren in goede schoolgebouwen. Goede schoolgebouwen zijn nodig...
☆ VL Nieuws
09:56
Nationale Onderwijsgids
Vijf partijen in het onderwijs en de bouw vragen het kabinet om te investeren in goede schoolgebouwen. Goede schoolgebouwen zijn nodig...
☆ Nationale Onderwijsgids
08:27
Schulinck
De ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan snel. De VNG brengt daarom regelmatig trends onder de aandacht. In deze Trendupdate:...
☆ Schulinck

26 juli 2021

17:34
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
Om u goed te informeren over het aangepaste voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en het verdere proces van de bestuurlijke...
☆ VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
16:34
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
De ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan snel. De VNG brengt daarom regelmatig trends onder de aandacht. In deze Trendupdate:...
☆ VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
14:34
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
Voor de totstandkoming van de aanpak Kind naar Gezonder Gwicht is het opbouwen van een netwerk rondom de centrale zorgverlener en een duidelijke...
☆ VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten