VNG nieuws

Hieronder staat een lijst met nieuwsberichten van verscheidende media over VNG. Hiernaast kun je deelnemen aan een forum/prikbord over VNG.

3 juli 2020

13:16
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
Per 1 januari wijzigt de Wet langdurige zorg (Wlz): mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent...
13:16
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
In verband met de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor ggz-cliënten per 1-1-2021 vraagt de VNG uw aandacht voor het informeren...
12:30
VGN
Ondanks continue lobbypogingen hebben we niet kunnen voorkomen dat Rijk en VNG de landelijke corona-afspraken tot compensatie van omzetderving...
VGN
12:20
Omgevingsweb
De groeiende zorgen bij inwoners over mogelijke gezondheidsrisico´s van PFAS in de bodem zijn op dit moment het grootste aandachtspunt...
12:20
Omgevingsweb
Omgevingsweb plaatste het volgende bericht op hun website: VNG position paper t.b.v. Rondetafelgesprek PFAS 11 december. |!>|
12:16
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
De bijstandsnormen zijn per 1 juli gewijzigd. Daardoor veranderen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding...
11:46
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
´Daadkrachtig samen aan de slag om meer volwassenen vaardig te maken in lezen, schrijven, rekenen en met digitale apparaten´. Dat was het doel...
11:20
Omgevingsweb
Haal - en betaalbaarheid, waaronder woonlastenneutraliteit De energietransitie moet voor inwoners en eindgebruikers betaalbaar zijn...
10:52
Abva Kabo FNV
De FNV is blij dat nu ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een cao wil voor werknemers die onder de Participatiewet vallen....
09:46
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
VNG International heeft haar jaarbericht gepubliceerd. Daarin schrijft directeur Peter Knip: De coronacrisis laat opnieuw zien hoe verweven...
09:35
Wolder Courant | De Wolden
Koekangerveld - Wethouder Jan ten Kate van de gemeente Hardenberg, maar inwoner van Koekangerveld en oud-wethouder in De Wolden, wordt...

2 juli 2020

22:34
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
Scenarioplanning is een methode om grip te krijgen op kansen, risico´s en onzekerheden in de toekomst. VNG Risicobeheer wil samen...
17:17
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
De Eerste Kamer stemde 23 juni in met de wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Gemeenten krijgen de mogelijkheid om gegevens...
17:17
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
In helder en begrijpelijke taal communiceren met burgers is randvoorwaardelijk voor goede en toegankelijke gemeentelijke dienstverlening....
16:47
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
Onlangs is de trainingsmodule ´Voor een krachtige raad´ gelanceerd op de digitale leeromgeving voor raadsleden. De module tracht...
16:47
VNG | Ver. Nederlandse Gemeenten
De Gespreksagenda transitiefase coronacrisis kan dienen als leidraad voor het gesprek dat college, raad en inwoners voeren over de impact...