Stikstof nieuws

Hieronder staat een lijst met nieuwsberichten van verscheidende media over Stikstof. Hiernaast kun je deelnemen aan een forum/prikbord over Stikstof.

5 december 2020

00:47
Omgevingsweb
De provincie Noord-Brabant zet al jaren sterk in op het verlagen van ammoniakemissies uit stallen, om zo verslechtering van de kwaliteit...

4 december 2020

19:44
AD | Flevoland
Opnieuw is een fout ontdekt in de stifstofberekeningen voor Lelystad Airport. In 2014 ging het mis, blijkt uit een Kamerbrief van minister...
19:42
Centrale Internet Consultatie
Dit besluit stelt nadere regels over het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn, Kamerstukken 35600), waaronder regels...
19:38
De Stentor | Flevoland
Opnieuw is een fout ontdekt in de stifstofberekeningen voor Lelystad Airport. In 2014 ging het mis, blijkt uit een Kamerbrief van minister...
16:48
Food & Agribusiness
Mobilisation for the Environment voorspelt ´een stortvloed aan procedures´ tegen natuurvergunning. De organisaties die met succes...
16:45
Nieuwe Oogst
Stichting Stikstofclaim maant de provincie Gelderland aan aansprakelijkheid te erkennen over het bijplussen van stikstofgevoelige natuur...
15:39
Melkvee
Stichting Stikstofclaim sommeert de provincie Gelderland om binnen binnen vijf dagen aansprakelijkheid te erkennen over bijplussen...
15:29
Pig Business
De bouw van Nederland grootste mestfabriek op het Chemelot terrein in Sittard-Geleen gaat niet door. Dit ondanks de verleende vergunningen...
15:23
Jouregio | Joure
De toezegging om de melders ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van een vergunning binnen de Wet op Natuurbescherming...
15:21
Boerenbusiness
Stichting Stikstofclaim beschuldigt de provincie Gelderland ervan stikstofgevoelige natuur te hebben bijgetekend, zonder belanghebbenden...
15:01
LTO Noord
LTO Noord plaatste het volgende bericht op hun website: LTO: Er is meer nodig dan een betere stikstofwet.
14:57
Groene Ruimte
Met name in de provincie Gelderland is in de afgelopen jaren veel oppervlakte aan stikstofgevoelige natuur toegevoegd aan de habitatkaarten...
14:42
De Limburger | Economie
Nederlandse boeren wijken wegens de strengere Nederlandse stikstof- en fosfaatregels uit naar België. Daarvoor gebruiken ze soms het geld...
14:35
Ons Lelystad
Bij de berekening van de uitstoot van stikstof door de uitbreiding van Lelystad Airport zijn in...
14:35
AgriHolland
Met name in de provincie Gelderland is in de afgelopen jaren veel oppervlakte aan stikstofgevoelige natuur toegevoegd aan de habitatkaarten...
14:10
Vastgoed Actueel
Door minder stikstofuitstoot van het verkeer kan de bouw van ruim 20.000 woningen dit jaar toch nog doorgaan. In mei 2019 verleende...
14:10
Varkensbedrijf
Volgende week behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering. Hiermee wil het Kabinet een belangrijke...
13:56
Trouw | Opinie
Trouw brengt een onthullend onderzoek van Investico naar stikstofuitstoot door boeren. Had de redactie moeten voorkomen dat andere...
13:48
Melkveebedrijf
Volgende week behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering. Hiermee wil het Kabinet een belangrijke...
13:39
Melkvee
Als Stikstof en natuurherstelwet ongeschonden de eindstreep haalt, dan legt Nederland zich vast op onhaalbare doelstellingen. Dat komt...