Oxfam Novib nieuws

Hieronder staat een lijst met nieuwsberichten van verscheidende media over Oxfam. Hiernaast kun je deelnemen aan een forum/prikbord over Oxfam.

20 september 2021

12:34
newsmonkey | Planet
De beloften van meer dan 10 jaar geleden om de ontwikkelde landen jaarlijks 100 miljard dollar aan financiering te verstrekken, zullen...
☆ newsmonkey | Planet
10:47
Trouw | Samenleving
Rijke landen komen hun toezeggingen niet na om arme landen te helpen met klimaatfinanciering. Er ontstaat zo een tekort van 75 miljard...
☆ Trouw | Samenleving
09:52
De Stentor | Buitenland
Oxfam Novib trekt aan de bel. Rijke landen hebben zich de afgelopen jaren niet aan de afspraak gehouden om 100 miljard dollar aan armere...
☆ De Stentor | Buitenland
09:51
nu.nl | Buitenland
Doordat rijke landen hun beloftes niet nakomen, dreigen arme landen naar schatting 75 miljard dollar (64 miljard euro) mis te lopen...
☆ nu.nl | Buitenland
09:49
AD | Buitenland
Oxfam Novib trekt aan de bel. Rijke landen hebben zich de afgelopen jaren niet aan de afspraak gehouden om 100 miljard dollar aan armere...
☆ AD | Buitenland
09:43
AD | Buitenland
Oxfam Novib trekt aan de bel. Rijke landen hebben zich de afgelopen jaren niet aan de afspraak gehouden om 100 miljard dollar aan armere...
☆ AD | Buitenland
08:29
Europa Nu
Den Haag - Doordat rijke landen hun beloftes niet nakomen, dreigen arme landen naar schatting 75 miljard dollar mis te lopen aan eerder...
☆ Europa Nu
08:04
NOS | Buitenland
Ontwikkelde landen komen een eerdere belofte om jaarlijks 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering voor armere landen beschikbaar...
☆ NOS | Buitenland
06:18
HLN | Wetenschap
Doordat rijke landen hun beloftes niet nakomen, dreigen arme landen naar schatting 75 miljard dollar mis te lopen aan eerder toegezegde...
☆ HLN | Wetenschap
06:11
RD | Binnenland
Doordat rijke landen hun beloftes niet nakomen, dreigen arme landen naar schatting 75 miljard dollar mis te lopen aan eerder toegezegde...
☆ RD | Binnenland

20 augustus 2021

10:30
De Boomkwekerij
De Nederlandse overheid erkent dat het naast elkaar laten bestaan van landbouwgrond en een toenemend areaal bos een uitdagende opgave...
☆ De Boomkwekerij

13 augustus 2021

16:29
De Boomkwekerij
Bij koolstofreductie wordt er te veel ingezet op bebossing. Dat stelt Oxfam Novib in een recent rapport. Bebossing is volgens de organisatie...
☆ De Boomkwekerij

4 augustus 2021

13:52
Food & Agribusiness
Netto nul emissie van broeikasgas is een verraderlijke term, zo legt Oxfam Novib bloot.
☆ Food & Agribusiness

3 augustus 2021

13:20
Nieuwe Oogst
De beloftes van veel landen en bedrijven om vanaf 2050 klimaatneutraal te zijn, leunen volgens Oxfam Novib te veel op het aanplanten...
☆ Nieuwe Oogst
12:42
AD | Wetenschap
Het is lovenswaardig dat onze multinationals hun koolstofuitstoot willen wegstrepen door massaal bomen aan te planten, maar in de praktijk...
☆ AD | Wetenschap