Drimble

Tsjerkepaed 24, Wier

Meer informatie over het rijksmonument gelegen op het adres Tsjerkepaed 24, Wier

informatie alleen over wier

Reden van het zijn van een rijksmonument

Herv. Kerk, op ruim kerkhof. In aanleg nog romaans bakstenen kerkje met halfrond gesloten koor aan de zuidzijde in de 18e of 19e eeuw bemetseld. Klokkenstoel met klok van een anonieme gieter zonder opschrift, 13e eeuw? diam. 75 cm. In de kerk grote XVIe eeuwse zerk. Orgel in 1842 gemaakt door P. Radersma.

Monumenten in de postcode 9043 VN

PostcodeAdresPlaats
9043 VNTsjerkepaed 24Wier

Navigeer verder:

HyperlokaalPostcode 9043VNBuurt Wier
Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: