Drimble

N.v.t. -, Rotterdam

Meer informatie over het rijksmonument gelegen op het adres N.v.t. -, Rotterdam

informatie alleen over rotterdam

Reden van het zijn van een rijksmonument

Omschrijving

PARKAANLEG van Het Park. Het circa 21,3 hectare grote stadspark is aangelegd op een rechthoekig terrein waarvan zich de kortere zijden aan de noord- en de zuidzijde bevinden. Het Park is omgeven door dijken, van oorsprong ingericht als wandeldijken met uitzicht over Het Park. Bij de dijk aan de rivierzijde is vanwege de ophoging aan het einde van de 19e eeuw sprake van een sterk niveauverschil. Op deze dijk is een uitzichtterras over de rivier ingericht. Hoofdelementen in de parkaanleg zijn landschappelijke waterpartijen met een natuurlijk, slingerend verloop en een stelsel van gebogen wandelpaden. Het Park kenmerkt zich verder door een veelzijdige beplanting. De waterlopen en paden omgeven ovale grasperken en enkele grotere weides met solitairen en boomgroepen. Kenmerkend in het ruimtelijke beeld van Het Park is de oorspronkelijke afwisseling van open en gesloten delen, wat met name in het zuidwestelijke deel herkenbaar is. De zichtassen zijn onder meer gericht naar de in het park opgenomen gebouwen. Op enkele plaatsen spelen glooiingen in de aanleg een rol in samenhang met de waterpartijen; lichte glooiingen in het oostelijke deel, wat meer geaccidenteerde (onder meer bij het buitenhuis De Heuvel in verband met de ligging op een zomerdijk) in het westelijke parkdeel. Als middelpunt van de aanleg van het oostelijke parkdeel speelt de situering van de voormalige officierensociëteit een belangrijke rol in het ontwerp van Het park. Ten zuiden hiervan wordt de aanleg mede bepaald door een schiereiland. Het noordoostelijke deel (de Kievietsweide) kent een grotere openheid. In het westelijke gedeelte is de zichtas ten zuiden van de vijver richting het herenhuis van belang. De beplanting bestaat hier nog grotendeels uit oude bomen, onder andere een rode beuk. Naast smallere wandelpaden bezit Het Park ook een met klinkers verharde rijweg (Heuvellaan) die langs de dijk in het zuiden via de westelijke grens naar het toegangshek aan de Westzeedijk voert. Het Park heeft entrees aan alle zijden maar deze zijn niet gemarkeerd, met uitzondering van de entree aan de Westzeedijk, de vroegere hoofdingang van het stadspark, die voorzien is van een monumentaal toegangshek. De bruggen over de waterpartijen zijn in de 20e eeuw vervangen door aan elkaar identieke exemplaren. Het uitzichtterras op de dijk aan de Parkkade is voorzien van balustrades. Latere wijzigingen aan het park zijn de Heemtuin (C.P. Broerse, Foriade1960) langs de westelijke rand van het park rond een oude sloot van het vroege landschapspark van De Heuvel, ten zuiden van het herenhuis de historiserende formele tuin (R.J.H. van Koolwijk, Floriade, 1960). Uit deze periode dateert ook de Rododendronallee op de plaats van een vroegere scheidingsloot tussen de beide parkdelen.


Waardering

De PARKAANLEG van het stadspark "Het Park", daterend uit de tweede helft van de 19e eeuw in Landschapstijl, met wijzigingen in de 20e eeuw, is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische, tuinarchitectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- omdat het park representatief is voor een culturele ontwikkeling, met name in relatie tot het opkomen van dagontspanning, sport en recreatie in de tweede helft van de negentiende eeuw, als voorbeeld van de eerste generatie stadsparken in Nederland en vanwege de betekenis van het wandelpark voor het openbare leven in Rotterdam;

- vanwege de betrekkelijk gave hoofdstructuur, de hoge beeldbepalende waarde in de stad en de esthetische kwaliteiten van het ontwerp van de parkaanleg van J.D. Zocher jr. en L.P. Zocher;

- vanwege de stedenbouwhistorische waarde als onderdeel van een aaneenschakeling van groene structuren in de stad hetgeen typerend is voor het denken in groensystemen in de stedenbouw in de 19e en 20e eeuw.

Monumenten in de postcode 3000 AA

PostcodeAdresPlaats
3000 AAN.v.t. -Rotterdam
3000 AAN.v.t. -Rotterdam
3000 AAN.v.t. -Rotterdam
3000 AAN.v.t. -Rotterdam
3000 AAN.v.t. -Rotterdam
3000 AAN.v.t. -Rotterdam
3000 AAHeemraadsingelRotterdam
3000 AAVan der Takstraat ongRotterdam
3000 AAKralingse Plaslaan 38Rotterdam
3000 AABrug over de BoezemRotterdam
3000 AANatuurstenen Zuil aan Burg. HoffmanpleinRotterdam
3000 AAKarl Landsteinhof a/d Maasboulevard bijRotterdam
3000 AAPark bij EuromastRotterdam
3000 AARegentessebrugRotterdam
3000 AAAelbrechtskolkRotterdam
3000 AAStandbeeld Piet HeinRotterdam
3000 AANoordschans bij 1Rotterdam

Navigeer verder:

HyperlokaalPostcode 3000AABuurt NederlandWijk Nederland
Plaatsen in deze gemeente Botlek Europoort Hoek van Holland Maasvlakte Pernis Rotterdam Rotterdam Rozenburg Vondelingenplaat
Terug naarMonumenten gemeente RotterdamMonumenten regio RotterdamMonumenten provincie Zuid-HollandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Rotterdam:

Regio's in de provincie Zuid-Holland: