Drimble

bij Schoterlandseweg 63, Oudeschoot

Meer informatie over het rijksmonument gelegen op het adres bij Schoterlandseweg 63, Oudeschoot

informatie alleen over oudeschoot

Reden van het zijn van een rijksmonument

Inleiding

De SCHUUR genaamd De Goudmijn is in 1867 gebouwd als onderdeel van het boerderijcomplex 'Oranjehoeve'. De schuur is achter de boerderij gebouwd als bewaarplaats voor mest. Omstreeks 1850 begon men in Friesland te experimenteren met het overdekt opslaan van mest. Deze schuur is de enig overgebleven overdekte mestberging in Friesland uit die begintijd. In de schuur is een deels ingebouwde garage van recentere datum.

Omschrijving

De schuur is gebouwd op een langgerekt rechthoekig grondplan en is drie traveeën diep. Het onbeschoten zadel-schilddak is gedekt met zwart gesmoorde Hollandse pannen. Op de nok zijn naaldpannen voorzien van een palmetdecoratie. De schuur is geheel van hout met een open zijwandconstructie met standvinken, waarop de daksporen rusten. De kapconstructie rust op houten kolommen met radiaire schoren op hoge gemetselde poeren. De gebruikte palen zijn ongekant; de stijlen van de standvinken hebben merktekens.

Waardering

De schuur voor mestberging, behorend bij het boerderijcomplex 'Oranjehoeve', is van cultuurhistorisch en typologisch belang:

- vanwege de hoge mate van belang als bijzondere uitdrukking van een landbouwhistorische ontwikkeling,

- vanwege de hoge mate van belang wegens innovatieve waarde,

- als oorspronkelijk onderdeel van het ruimtelijk en visueel gave boerderijcomplex, deel uitmakend van een te beschermen dorpsgezicht,

- vanwege de ruimtelijke en functionele relatie met de boerderij,

- vanwege de redelijke mate van constructieve gaafheid,

- vanwege de hoge mate van zeldzaamheid als vroeg voorbeeld van een overdekte mestbewaarplaats.


Monumenten in de postcode 8451 KB

PostcodeAdresPlaats
8451 KBSchoterlandseweg 63Oudeschoot
8451 KBbij Schoterlandseweg 63Oudeschoot
8451 KBbij Schoterlandseweg 63Oudeschoot

Navigeer verder:

HyperlokaalPostcode 8451KBBuurt Oudeschoot
Plaatsen in deze gemeente Akkrum Bontebok De Knipe Gersloot Haskerdijken Heerenveen Hoornsterzwaag Jubbega Katlijk Luinjeberd Mildam Nes (Heerenveen) Nieuwebrug Nieuwehorne Nieuweschoot Oldeboorn Oranjewoud Oudehorne Oudeschoot Terband Tjalleberd
Terug naarMonumenten gemeente HeerenveenMonumenten regio HeerenveenMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Heerenveen:

Regio's in de provincie Friesland: