Drimble

3e Poellaan, nabij Ter Leedelaan 43 Sassenheim, Lisse

Meer informatie over het rijksmonument gelegen op het adres 3e Poellaan, nabij Ter Leedelaan 43 Sassenheim, Lisse

informatie alleen over lisse

Reden van het zijn van een rijksmonument

Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG van de HISTORISCHE BUITENPLAATS TER LEEDE, voor zover gelegen in de gemeente Lisse.

(Voor het gedeelte in de gemeente Sassenheim zie onder het complex met het monumentnummer 528392, onderdeel 2, monumentnummer 528394.)

De kern van het park van de historische buitenplaats Ter Leede beslaat een vrijwel vierkant terrein en wordt door een sloot aan noord- en oostzijde begeleid. Aan die zijden ligt het open polderlandschap. Centraal ligt het huis met aangebouwde boerderij. De aanleg van het park vond plaats aan het begin van de 20ste eeuw in late landschapsstijl, die ook gardenesque stijl wordt genoemd. Kenmerken van deze stijl komen grotendeels overeen met de kenmerken van de landschapsstijl: slingerende lijnen, zichten naar punten buiten de aanleg, een slingerende vijver waarvan het begin en eind niet zichtbaar zijn, een rondwandeling en afwisseling in de taferelen tijdens die rondwandeling. Bij de gardenesque stijl wordt de afwisseling steeds belangrijker. Die afwisseling komt voornamelijk tot uiting in het gebruikte plantmateriaal, waarbij veel nieuwe soorten werden toegepast.

Aan de noordoost- en zuidoostkant zijn vanuit het huis lange zichtlijnen over het polderland geschapen. Rond het huis liggen open ruimtes, grote gazons met daaromheen beplanting van heesters (voornamelijk rododendrons) en bomen. Een markant element is de grote Fagus sylvatica (bruine beuk) op het gazon ten noorden van het huis. In het noordwesten van het terrein ligt een oude, waarschijnlijk nog 18de-eeuwse eikenlaan die op de kadastrale minuut van 1819 staat getekend. Ten noorden van het huis loopt een gebogen vijver in noordwest-zuidoostelijke richting, waarbij de noordwestzijde verdwijnt in het bos. In de vijver ligt een eilandje. Op de noordpunt heeft de vijver een in een hoek van 90° omgeknikt, met de omringende sloot parallel lopend, beloop: een overblijfsel van de voormalige omgrachting. De randen van het terrein worden gekenmerkt door afwisselend open en gesloten ruimtes met een opvallend reliëf (gerealiseerd met vrijgekomen grond uit de vijver). In de gesloten ruimtes met dichte beplanting is een aantal solitaire exoten geplant. De oorspronkelijke rondwandeling om de vijver, begeleid door een laanbeplanting met eiken, is aan de oostkant verstoord doordat daar in de jaren zeventig van de 20ste eeuw een bungalow is gebouwd. Deze valt buiten de bescherming.

Waardering

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorend tot de historische buitenplaats Ter Leede is van belang:

- wegens de aanleg in laat landschappelijke of gardenesque stijl;

- wegens de aanwezigheid van enkele formele elementen uit de 18de eeuw;

- wegens de aanwezigheid van een aantal doorzichten vanuit het huis op het omringende onbebouwde polderlandschap;

- wegens de markante situering als parkblok in een oorspronkelijk open landschap, dat aan de noord- en noordoostzijde nog bewaard is gebleven;

- wegens de aanwezigheid van nutsgebouwen die deel uit maken van de agrarische component van de buitenplaats;

- wegens de visueel-ruimtelijke context waarin het hoofdgebouw een bewuste plaats heeft gekregen.

Monumenten in de postcode 2160 AA

PostcodeAdresPlaats
2160 AAAan de oostzijde van de Trekvaart en de spoorlijn Leiden-HaarlemLisse
2160 AA3e Poellaan, nabij Ter Leedelaan 43 SassenheimLisse

Navigeer verder:

HyperlokaalPostcode 2160AABuurt NederlandWijk Nederland
Plaatsen in deze gemeente Lisse
Terug naarMonumenten gemeente LisseMonumenten regio BollenstreekMonumenten provincie Zuid-HollandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Bollenstreek:

Regio's in de provincie Zuid-Holland: