Drimble

Zilverstraat 46, Franeker

Meer informatie over het rijksmonument gelegen op het adres Zilverstraat 46, Franeker

informatie alleen over franeker

Reden van het zijn van een rijksmonument

Eenvoudige doopsgezinde vermaning, ondergebracht in mogelijk nog eind 17e/begin 18e eeuws gebouw, op rechthoekige plattegrond opgetrokken uit gele friese steen en gedekt door een met pannen belegd schilddak; schoorsteen; staafankers.

De blokbepleisterde voorgevel draagt een 19e eeuws karakter en is ondermeer uitgerust met opgeklampte deur met bovenlicht en negenruitsschuifvensters. De linker zijgevel is uitgerust met ondermeer twee 19e eeuwse halfrondgesloten vensters met gietijzeren tracering en negenruitsschuifvenster; de rechterzijgevel is voorzien van blokbepleistering en spitsboogvensters met gietijzeren tracering; de aan bolwerkzijde gelegen gevel is uitgerust met een venster met opgeklampte luiken en een opgeklampte deur.

De (gedeeltelijk verkleinde) kerkruimte bevat aan drie zijden een galerij met balustrade, rustend op houten dorische zuiltjes en mogelijk te dateren in de 18e eeuw. Achter het vlakke plafond gaat mogelijk een gewelf schuil, dat eveneens rust op dorische zuiltjes.

Voorts enig sober vermoedelijk 19e eeuws houten meubilair, waaronder preekstoel met rug- en klankbord en banken.

Eenvoudig geprofileerde Lodewijk XIV-deur geeft toegang tot het woonhuis.

Monumenten in de postcode 8801 KC

PostcodeAdresPlaats
8801 KCZilverstraat 46Franeker
8801 KCZilverstraat 16Franeker
8801 KCZilverstraat 26Franeker
8801 KCZilverstraat 28Franeker
8801 KCZilverstraat 36Franeker
8801 KCZilverstraat 50Franeker
8801 KCZilverstraat 52Franeker
8801 KCZilverstraat 56Franeker
8801 KCZilverstraat 58Franeker

Navigeer verder:

HyperlokaalPostcode 8801KC
Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: