Drimble

Stadscentrum, Franeker

Meer informatie over het rijksmonument gelegen op het adres Stadscentrum, Franeker

informatie alleen over franeker

Reden van het zijn van een rijksmonument

Omgrachting met wallen en een bastion aan de noordzijde en een aan de z.o. hoek van de stad (Molenpolle) welke van belang zijn wegens historische waarde.

Monumenten in de postcode 8800 AA

PostcodeAdresPlaats
8800 AAVan Andel-Ripkestraat 31Franeker
8800 AAbij Van Andel-Ripkestraat 31Franeker
8800 AAStadscentrumFraneker
8800 AAStadscentrumFraneker
8800 AAbij hoek Van Hottingawei-Breed PlakFraneker
8800 AAbij Camstrawei 7Franeker
8800 AAten noorden van de SwaerderweiFraneker
8800 AAbij de zuidoostelijke hoek van de CamstraweiFraneker
8800 AAzuidelijk van de HereweiFraneker
8800 AAzuidelijk van de HereweiFraneker
8800 AAnoordelijk van de HereweiFraneker
8800 AAbij Camstrawei 10Franeker
8800 AAten westen van terp 514820Franeker
8800 AAten westen van terp 514821Franeker
8800 AAten westen van het einde van de HovensreedFraneker
8800 AAten noorden van het laatste deel van de HovensreedFraneker
8800 AAnet buiten het dorp ten noorden van de HovensreedFraneker

Navigeer verder:

HyperlokaalPostcode 8800AABuurt NederlandWijk Nederland
Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: