Drimble

Baroniestraat bij 24, Boxtel

Meer informatie over het rijksmonument gelegen op het adres Baroniestraat bij 24, Boxtel

informatie alleen over boxtel

Reden van het zijn van een rijksmonument

Inleiding.

Gedeeltelijk ingemetseld in de zuidelijke transeptarm van de kerk aan de Baroniestraat staat een SCULPTUUR, in 1947 gebeeldhouwd door de uit Utrecht afkomstige Jo Uiterwaal. Het beeldhouwwerk vertoont elementen van de op de archasche en soms barokke vormentaal teruggrijpende kerkelijke beeldhouwkunst van rond de Tweede Wereldoorlog.

Omschrijving.

De tufstenen sculptuur bestaat uit een klein rechthoekig (mogelijk secundair gebruikt) horizontaal tableau met daarboven een groot, nagenoeg vierkant tableau. Op het kleine tableau zijn vier ruiters te paard weergegeven, een tafereel ontleend aan de Apocalyps. Het grote tableau heeft een onderrand waarop een calvariegroep is weergegeven, met in het midden de gekruisigde en lijdende Christus, aan zijn linkerzijde Johannes met het olievat als attribuut en aan zijn rechterzijde Maria, beiden met nimbus.

Waardering.

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het rooms-katholicisme. Het heeft kunsthistorische waarde vanwege het representatieve karakter voor de rooms-katholieke kerkelijke beeldhouwkunst van rond de Tweede Wereldoorlog, de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp en de plaats die het werk inneemt binnen het oeuvre van beeldhouwer Uiterwaal. Het tegen de kerk geplaatste object heeft tesamen met de kerk, pastorie, overige (graf-)sculpturen en het St. Ursulaklooster ensemblewaarden als onderdeel van een historisch gegroeid religieus ensemble aan de Baroniestraat. Dit ensemble vormt een belangwekkend onderdeel van de Boxtelse stationswijk, die rond 1900 uitgroeide tot een afzonderlijke parochie. Het object is verder van belang wegens de gaafheid.

Monumenten in de postcode 5281 JD

PostcodeAdresPlaats
5281 JDBaroniestraat 24Boxtel
5281 JDBaroniestraat bij 24Boxtel
5281 JDBaroniestraat 24Boxtel
5281 JDBaroniestraat bij 24Boxtel
5281 JDBaroniestraat bij 24Boxtel
5281 JDBaroniestraat bij 24Boxtel

Navigeer verder:

HyperlokaalPostcode 5281JDBuurt Boxtel-CentrumWijk Boxtel
Plaatsen in deze gemeente Boxtel Liempde
Terug naarMonumenten gemeente BoxtelMonumenten regio Den BoschMonumenten provincie Noord-BrabantMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Den Bosch:

Regio's in de provincie Noord-Brabant: