Drimble

Baroniestraat bij 24, Boxtel

Meer informatie over het rijksmonument gelegen op het adres Baroniestraat bij 24, Boxtel

informatie alleen over boxtel

Reden van het zijn van een rijksmonument

Inleiding.

Op de begraafplaats staat tegen de muur van het noordtransept van de kerk een GRAFMONUMENT van de familie Van Buul, in 1944 gebeeldhouwd, mogelijk door de uit Utrecht afkomstige Jo Uiterwaal. Het beeldhouwwerk vertoont elementen van de op de archaïsche en soms barokke vormentaal teruggrijpende kerkelijke beeldhouwkunst van rond de Tweede Wereldoorlog. Delen van het gezicht en de linkerhand zijn enigermate verweerd.

Omschrijving.

Het uit tuf- en zandsteen opgetrokken grafmonument bestaat uit een gebeeldhouwde sokkel met daarboven een tufstenen sculptuur van de verrezen Christus. De sokkel met trapvormig basement beslaat een rechthoekig grondplan en bezit twee overhoekse engelenfiguren met attributen van de Dood die de kortstondigheid van het leven en het gestadig naderen van het stervensuur symboliseren: de linker engel met zandloper en de rechter engel met palmtak. De engelen omsluiten een spitsboognis waarin op een zandstenen plaat een gedenktekst voor de familie van Buul staat weergegeven. Op een geprofileerde, uitkragende afdekplaat beeld van een op de wolken staande verrezen Christus met banier in de hand.

Waardering.

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de rooms-katholieke grafcultuur en van een sociale ontwikkeling. Verder als bijzonder voorbeeld en uitwerking van een graftype op grond van de gecombineerde voorstelling. Het heeft kunsthistorische waarde vanwege het representatieve karakter voor de rooms-katholieke kerkelijke beeldhouwkunst van rond de Tweede Wereldoorlog en de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp. Het op de begraafplaats gelegen object heeft tesamen met de kerk, pastorie, overige (graf-)sculpturen en het St. Ursulaklooster ensemblewaarden als onderdeel van een historisch gegroeid religieus ensemble aan de Baroniestraat. Dit ensemble vormt een belangwekkend onderdeel van de Boxtelse stationswijk, die rond 1900 uitgroeide tot een afzonderlijke parochie. Het object is van belang wegens de zeldzaamheid van de gecombineerde, grotendeels in tufsteen uitgevoerde voorstelling.Monumenten in de postcode 5281 JD

PostcodeAdresPlaats
5281 JDBaroniestraat 24Boxtel
5281 JDBaroniestraat bij 24Boxtel
5281 JDBaroniestraat 24Boxtel
5281 JDBaroniestraat bij 24Boxtel
5281 JDBaroniestraat bij 24Boxtel
5281 JDBaroniestraat bij 24Boxtel

Navigeer verder:

HyperlokaalPostcode 5281JDBuurt Boxtel-CentrumWijk Boxtel
Plaatsen in deze gemeente Boxtel Liempde
Terug naarMonumenten gemeente BoxtelMonumenten regio Den BoschMonumenten provincie Noord-BrabantMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Den Bosch:

Regio's in de provincie Noord-Brabant: