Drimble

Slachtersrige 6, Beetgum

Meer informatie over het rijksmonument gelegen op het adres Slachtersrige 6, Beetgum

informatie alleen over beetgum

Reden van het zijn van een rijksmonument

Eenvoudig pand onder zadeldak tussen topgevels, de noordelijke vertoont in baksteen het jaartal 1726.

Monumenten in de postcode 9044 MR

PostcodeAdresPlaats
9044 MRSlachtersrige 6Beetgum

Navigeer verder:

HyperlokaalPostcode 9044MR
Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: