Drimble

Buorren 28, Beetgum

Meer informatie over het rijksmonument gelegen op het adres Buorren 28, Beetgum

informatie alleen over beetgum

Reden van het zijn van een rijksmonument

Voorm. pastorie uit tweede kwart der 19e eeuw; boven de omlijste ingang grote dakkapel met pilasters. hoekschoorstenen met borden.

Monumenten in de postcode 9044 MH

PostcodeAdresPlaats
9044 MHBuorren 28Beetgum

Navigeer verder:

HyperlokaalPostcode 9044MH
Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: