Drimble

tussen N383 en Hillige Kamp, Beetgum

Meer informatie over het rijksmonument gelegen op het adres tussen N383 en Hillige Kamp, Beetgum

informatie alleen over beetgum

Reden van het zijn van een rijksmonument

Terp. Datering: begin jaartelling.

Monumenten in de postcode 9044 ZA

PostcodeAdresPlaats
9044 ZAten noorden van de kerkBeetgum
9044 ZAtussen N383 en Hillige KampBeetgum
9044 ZAbij Fjouwerhûs 3Beetgum
9044 ZAbij het zuidelijke eind van de BûtenpôleBeetgum

Navigeer verder:

HyperlokaalPostcode 9044ZA
Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: