Drimble

Vergunningen Regio Oss

Per gemeente: Bernheze Oss

informatie alleen over regio oss
Verfijn resultaten

Overzicht publicaties Regio Oss

DatumBetreft/InstantieOnderwerp
01-08-2018Gem. OssONTWERPUITWERKINGSPLAN EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE ‘Uitwerking 2 Talentencampus en Sibeliuspark-Oss-2013’ Oss

Betreft: Overig (stcrt-2018-43084)

27-07-2018Gem. BernhezeGemeente Bernheze - Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Zwarte Molen 2, Nistelrode en besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-43050)

27-07-2018Gem. BernhezeGemeente Bernheze - Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Zwarte Molen 2, Nistelrode en besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-161517)

27-07-2018Gem. BernhezeGemeente Bernheze - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide procedure - Handhavingsbesluiten - 11 juli 2018

Betreft: Overig (gmb-2018-162586)

27-07-2018Gem. BernhezeGemeente Bernheze - Drank- en horecawet - 11 juli 2018

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-162528)

27-07-2018Gem. BernhezeGemeente Bernheze - Wet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - 11 juli 2018

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-162552)

26-07-2018Gem. BernhezeGemeente Bernheze - Algemene Plaatselijke Verordening - Melding Klein evenement - 11 juli 2018

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-161623)

26-07-2018Gem. BernhezeGemeente Bernheze - Reguliere procedure - Besluiten - 11 juli 2018

Betreft: Overig (gmb-2018-162385)

26-07-2018Gem. BernhezeGemeente Bernheze - Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens - 18 juli 2018

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-162408)

26-07-2018Gem. BernhezeGemeente Bernheze - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Reguliere procedure - Besluiten - 18 juli 2018

Betreft: Overig (gmb-2018-162409)

26-07-2018Gem. BernhezeGemeente Bernheze - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Reguliere procedure - Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning - 18 juli 2018

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-162413)

26-07-2018Gem. BernhezeGemeente Bernheze - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide procedure - Besluiten - 18 juli 2018

Betreft: Overig (gmb-2018-162415)

26-07-2018Gem. BernhezeGemeente Bernheze - Melding maken uitweg - 11 juli 2018

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-161638)

26-07-2018Gem. BernhezeGemeente Bernheze - Algemene Plaatselijke Verordening (APV) - Evenementenvergunningen - 11 juli 2018

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-161601)

26-07-2018Gem. BernhezeGemeente Bernheze - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Reguliere procedure - Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning - 11 juli 2018

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-162353)

    Gemeenten in de regio Regio Oss:

    Regio's in de provincie :

      Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.