Drimble

Verlenging beslistermijn, splitsen van een bedrijfswoning in twee woningen waarvan één bedrijfswoning, Moolnersrak 13, 9036 MJ, Menaam (Menaldum)

Overig uitgegeven door de Gemeente Waadhoeke

informatie alleen over gemeente waadhoeke

Inhoud:

Gemeente Waadhoeke:
Verlenging beslistermijn, splitsen van een bedrijfswoning in twee woningen waarvan één bedrijfswoning, Moolnersrak 13, 9036 MJ, Menaam (Menaldum)

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

De taken van de afdeling VTH zijn onder andere vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en aanverwante regelgeving.

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke maken bekend dat de beslistermijn voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning is verlengd voor:

  • Moolnersrak 13, 9036MJ, Menaam, het splitsen van een bedrijfswoning in twee woningen waarvan één bedrijfswoning, V-20180146 (verzonden 15 mei 2018)

  • Verlengde beslistermijn

    De bekendmaking van de verlenging van de beslistermijn heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de verlenging kunt u geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor informatie over de aanvraag of procedure kunt u bellen met de afdeling V&VTH (0517-380380).


    Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


      Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.