Drimble

Gemeente Bernheze - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Reguliere procedure - Besluiten - 3 januari 2018

Overig uitgegeven door de Gemeente Bernheze

menu gemeente bernheze

Inhoud:

Gemeente Bernheze
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Reguliere procedure
- Besluiten
- 3 januari 2018

De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.

Loosbroek

- Bergmolen ong.sectie D 1697, Oprichten patiowoning, Verzenddatum: 20-12-2017

- Bergmolen ong. sectie D 1697, Oprichten patiowoning, Verzenddatum: 20-12-2017

Heesch

- Bosbeemd ong., Oprichten vrijstaande woning, Verzenddatum: 20-12-2017,

- Nieuwstraat 13, 5384 TC, Verbouwen woonhuis, Verzenddatum: 22-12-2017

- Meerweg ong., Oprichten woning, Verzenddatum: 21-12-2017

Nistelrode

- Vorstenbosscheweg 10, 5388 TJ, Bouwen hangar, Verzenddatum: 28-12-2017

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Heesch, 3 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.