Drimble

Gemeente Bernheze - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide procedure - Besluiten - 3 januari 2018

Overig uitgegeven door de Gemeente Bernheze

informatie alleen over gemeente bernheze

Inhoud:

Gemeente Bernheze
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Uitgebreide procedure
- Besluiten
- 3 januari 2018

De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend. Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn.

Heeswijk-Dinther

- Liniedijk 3a, Beperkte milieutoets, Verzenddatum: 19-12-2017

Rectificatie week 51, 20 december 2017. Hierin stond het onderstaande:

Heesch

- ’t Dorp 118, In werking hebben tankstation met LPG, Verzenddatum: 15-12-2017

Dit besluit is niet doorgegaan

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Beroep: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Heesch, 3 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.