Drimble

Gemeente Bernheze - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide procedure - Handhavingsbesluiten - 3 januari 2018

Overig uitgegeven door de Gemeente Bernheze

menu gemeente bernheze

Inhoud:

Gemeente Bernheze
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Uitgebreide procedure
- Handhavingsbesluiten
- 3 januari 2018

De volgende handhavingsbesluiten zijn genomen.

Vorstenbosch

- Kattenberg 7, Sluiting woning gedurende zes maanden in het kader van artikel 13b Opiumwet, Verzenddatum: 6-12-2017

Heesch

- De Ploeg 12, Sluiting woning artikel 13b Opiumwet, last onder bestuursdwang, Verzenddatum: 21 december 2017

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Heesch, 3 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.